Facebook
 

OSTATNIE POŻEGNANIE

Z wielkim smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanym odejściu

Profesora Tomasza Sosnowskiego

(13.04.1975 – 26.08.2020)

doświadczonego nauczyciela akademickiego
zaangażowanego pracownika naukowo – dydaktycznego Zakładu Pedagogiki Społecznej
sekretarza Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych
bardzo cenionego przez studentów promotora prac dyplomowych
uznanego badacza problematyki ojcostwa i rodziny
osobę pełną energii i inicjatyw
życzliwego kolegę i nieocenionego współorganizatora wielu wydarzeń Wydziału

 

Tomku, w naszej pamięci pozostaniesz jako człowiek o wielkim sercu!

Mamie, Żonie oraz Dzieciom składamy najgłębsze wyrazy współczucia

 

Dziekan i cała społeczność Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

 

Księga Kondolencyjna

 

Kondolencje można przesyłać do Sekretariatu Dziekana Wydziału Nauk o Edukacji, e-mail: noe.sekretariat@uwb.edu.pl

powrót