Facebook
 
Dr Marta Kowalczuk-Walędziak ekspertką Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak została powołana (na podstawie par. 2 ust. 4 pkt. 2 Zasad powoływania i współpracy z ekspertami zewnętrznymi NAWA) na eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do oceny i recenzowania wniosków w następujących obszarach: mobilność krótkookresowa, programy dla studentów, umiędzynarodowienie uczelni.

powrót