Facebook
 
Dr Marta Kowalczuk-Walędziak ekspertką w zespole EU Network of Experts on Recognition of Outcomes of Learning Periods Abroad in General Secondary Education

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak z Katedry Studiów Społecznych i Edukacyjnych została ekspertką w zespole EU Network of Experts on Recognition of Outcomes of Learning Periods Abroad in General Secondary Education, powołanym przez Komisję Europejską.

Członkowie grupy eksperckiej wspólnie opracują dla Komisji raport na temat istniejących w krajach członkowskich rozwiązań w zakresie podejścia do uznawalności okresów pobytu za granicą uczniów szkół średnich, które podjęte na poziomie UE mają stanowić rekomendacje dla władz krajowych, szkół średnich i innych właściwych zainteresowanych stron. Ważnym zadaniem ekspertów jest też opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia efektów uczenia się za granicą (tzw. transversal skills). Celem takich działań jest zapewnienie upowszechnienia oraz ułatwienie walidacji i uznawania okresów kształcenia uczniów za granicą. Zespół ekspertów składa się z badaczy, praktyków pracujących w organach krajowych i organizacjach pozarządowych, nauczycieli i dyrektorów oraz innych osób zainteresowanych problematyką.

W pracach zespołu Dr Marta Kowalczuk-Walędziak reprezentuje Association for Teacher Education in Europe (ATEE) i Uniwersytet w Białymstoku.

 

powrót