Białystok, dnia 12 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17
 

uprzejmie infrmuje, że w dniu


20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00

w sali A. 204  przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku


odbędą się wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (pracowników niesamodzielnych)
zatrudnionych na Wydziale Nauk o Edukacji oraz w Instytucie Studiów Kulturowych

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

powrót