Publikacje K. Konaszewskiego, M. Niesiobędzkiej i M. Kolemby

W ramach projektu badawczego w konkursie PRELUDIUM NCN pt. „Zasoby odpornościowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie” (https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=10377) dr Karol Konaszewski, dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB i dr Marcin Kolemba opublikowali artykuły z Impact Factor.

1. Konaszewski, K., Niesiobędzka, M., & Kolemba, M. (2019). Social and personal resources and adaptive and non-adaptive strategies for coping with stress in a group of socially maladjusted youths. “European Journal of Criminology”. Impact Factor = 2.211. Artykuł pod linkiem: https://doi.org/10.1177/1477370819895977

2. Konaszewski, K., Kolemba, M., & Niesiobędzka, M. (2019). Resilience, sense of coherence and self-efficacy as predictors of stress coping style among university students. „Current Psychology”, 1-11. Impact Factor = 1.468. Artykuł pod linkiem:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-019-00363-1

 

powrót