Dr Łukasz Kalisz nagrodzony w międzynarodowym konkursie na Litwie

Doktor Łukasz Kalisz (adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Wychowania) uzyskał wyróżnienie za pracę doktorską w międzynarodowym Konkursie na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny. Dyplomem została także uhonorowana Pani Promotor Profesor dr hab. Elwira Jolanta Kryńska (Kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania). Wręczenie dyplomów i nagród finansowych odbyło się 6 stycznia 2020 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie podczas uroczystego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Prace oceniała siedmioosobowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy prof. dra Henryka Malewskiego.

Nagrodzona praca pt. Szkoły salezjańskie w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie II Rzeczypospolitej była podstawą do nadania Panu Łukaszowi Kaliszowi stopnia doktora nauk społecznych na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w listopadzie 2018 roku.

Na zdjęciach: prof. dr Henryk Malewski (Prezes SNPL), dr hab. Henryka Ilgiewicz (członek Komisji Konkursowej) oraz mgr Ilona Lewandowska, dr Łukasz Kalisz, dr Regina Łaszakiewicz – laureaci konkursu.

 

 

 

 

powrót