Dr Karol Konaszewski współautorem Raportu z badań zleconych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował na swojej stronie raport pt.: „Metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich”. W zespole badawczym i przygotowującym Raport uczestniczył dr Karol Konaszewski (rozdział 1.3, 1.4, 3.1, 4, 6).

Raport dostępny: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/IWS-Kwadrans-Ł.-Metody-pracy-wychowawczo-resocjalizacyjnej-i-profilaktycznej-stosowane-przez-kuratorów-sądowych.pdf

powrót