Facebook
 
Dr Marta Kowalczuk-Walędziak laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki „MINIATURA 3”

Z satysfakcją informujemy, że dr Marta Kowalczuk-Walędziak została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki „Miniatura 3”. Tematem projektu jest „Poszukiwanie czynników warunkujących wykorzystywanie wyników badań naukowych przez nauczycieli do doskonalenia ich praktyki zawodowej z perspektywy teorii planowanego zachowania - ocena operacjonalizacji i sposobu pomiaru zmiennych”.

Więcej o projekcie na stronie UwB: https://uwb.edu.pl/ i NCN https://www.ncn.gov.pl/

Serdecznie gratulujemy!

powrót