Dr hab. Krzysztof Sawicki koordynatorem międzynarodowego projektu finansowanego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+

Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z instytucjami partnerskimi: Uniwersytet Warszawski, Malmo Universitet (Szwecja), Latvijas Kristiga Akademija (Łotwa), Klaipedos Universitetas (Litwa) otrzymał finansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (Szkolnictwo Wyższe, Partnerstwa Strategiczne) na realizację projektu „Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context”.

Realizatorzy projektu w ciągu 35 miesięcy opracują i przetestują anglojęzyczny moduł kształcenia na studiach z pedagogiki i pracy socjalnej do pracy z młodzieżą w globalizującym się społeczeństwie (od szeroko pojętej edukacji po interwencje resocjalizacyjne).  W ramach projektu będą zrealizowane międzynarodowe badania porównawcze na temat sytuacji młodzieży, ponadto zostaną opracowane: program kształcenia, podręcznik i antologia tekstów dla studentów. Ukoronowaniem projektu będzie Letnia Szkoła która odbędzie się w lipcu 2022 w Białymstoku.

Osobą kierującą pracami przygotowawczymi oraz koordynatorem projektu jest dr hab. Krzysztof Sawicki z naszego Wydziału.

powrót