Facebook
 
Dr Marta Kowalczuk-Walędziak uczestniczyła w europejskim szczycie na temat edukacji

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak, na zaproszenie Komisji Europejskiej, wzięła udział w drugim europejskim szczycie na temat edukacji poświęconym profesji nauczycielskiej „Teachers first: excellence and prestige for the European Education Area”, który odbył się w Brukseli 26 września 2019 roku. Gospodarzem spotkania był Tibor Navracsics, Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 800 osób, w tym ministrowie edukacji, badacze, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych i politycy oświatowi, którzy podczas paneli dyskusyjnych i warsztatów wspólnie zastanawiali się nad kondycją profesji nauczycielskiej, możliwymi sposobami modyfikacji programów kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli, współpracą międzynarodową nauczycieli w ramach programu Erasmus+. W trakcie spotkania zaprezentowano także Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019, w którym dokonano analizy postępów w realizacji celów UE w zakresie kształcenia i szkolenia. 

Więcej informacji nt. szczytu https://ec.europa.eu/education/summit_en

 

 

 

 

powrót