Facebook
 
Informacja o wyniku postępowania

Uniwersytet w Białymstoku niniejszym zawiadamia, że w dniu 13.04.2019 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie na wykonanie zamówienia: Świadczenie usługi przewozu osób dnia 14.04.2019r. będących uczestnikami wykładu i koncertu inauguracyjnego realizowanych zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie pt. „Akademia Trzeciego Wieku”, nr w systemie SL2014: POWR.03.01.00-00-T247/18, złożonym w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr: POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.

Wynik postępowania

powrót