Facebook
 
OGŁOSZENIE

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok
ogłasza zamówienie na
Świadczenie usługi przewozu osób  w ramach projektu: „Akademia Trzeciego Wieku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

powrót