Zaproszenie do publikacji w czasopiśmie Creativity. Theories - Research - Applications

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny (dziesiąty) numer międzynarodowego czasopisma Creativity. Theories - Research - Applications:
http://creativity.uwb.edu.pl/index.php/en/current-issue

Zapraszamy do przygotowania tekstu do następnego numeru. Termin: 15 marca 2019 roku, adres: creativity@uwb.edu.pl.
Czasopismo Creativity. Theories - Research - Applications ma swoją stronę profilową na platformie koncernu wydawniczego De Gruyter Open, co zapewnia większą widoczność opublikowanych artykułów na całym świecie, a tym samym wzrost liczby cytowań. Jest już indeksowane w 32 bazach naukowych: m.in. SCOPUS, Index Copernicus, RUB, BazHum, Celdes, CEJSH,  Pol-Index, CNKI Scholar, CNPIEC, EBSCO, Google Scholar, ResearchGate, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC), ERIH Plus. W wyniku międzynarodowej oceny czasopism naukowych dokonanej przez Index Copernicus za 2016 rok nasze czasopismo uzyskało bardzo wysoką punktację (94.14).

Zespół Redakcyjny

 

powrót