Jubileusz 35-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Marka Konopczyńskiego

  W dniu 26 listopada w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB odbyła się konferencja naukowa „Współczesne dylematy resocjalizacyjne - w stronę twórczej resocjalizacji", zorganizowana przez członków Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz pracowników Katedry Pedagogiki Specjalnej naszego Wydziału. To spotkanie, na które przybyło wielu czołowych pedagogów z całej Polski, było okazją do świętowania jubileuszu 35-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Marka Konopczyńskiego. W pierwszej części konferencji prof. dr hab. Wiesław Ambrozik przybliżył sylwetkę Jubilata, z kolei prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz dokonał analizy jego dokonań naukowych. W licznych laudacjach podkreślano nie tylko rolę opracowanej przez Jubilata koncepcji twórczej resocjalizacji, ale także zwracano uwagę na jego społeczne zaangażowanie oraz zdolność budowania relacji międzyludzkich.
   Część drugą konferencji rozpoczął Jubilat referatem na temat holistycznej wizji procesu resocjalizacji, następnie odbyła się otwarta debata, w której poruszono problemy  resocjalizacji (prof. dr hab. Wiesław Ambrozik) pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (prof. dr hab. Barbara Kromolicka), kwestię  paradygmatów (prof. dr hab. Bogusław Śliwerski), studiów kulturowych (prof. dr hab. Zbyszko Melosik), prawno-kryminologicznych (prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz) oraz zakresu pedagogiki specjalnej (prof. dr hab. Amadeusz Krause) w refleksji nad wychowaniem współczesnego człowieka. Spotkanie zakończył występ studentów naszego Wydziału zrzeszonych w Kole Teatralnym StuKot, którym opiekuje się mgr Mariola Wojtkiewicz. Zaprezentowali oni sztukę pod tytułem „Smaki PRL-u" będącą kompilacją piosenek autorstwa Wojciecha Młynarskiego.

Galeria zdjęć

powrót