Od października na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB rozpoczęła działalność Akademicka Poradnia Psychologiczna.

Oferuje studentom Uniwersytetu w Białymstoku doraźne, bezpłatne wsparcie (szczególnie w sytuacjach kryzysowych) w postaci konsultacji indywidualnych i poradnictwa psychologicznego.

Działalność Akademickiej Poradni Psychologicznej polega na udzielaniu wsparcia psychologicznego, informacyjnego oraz psychoedukacji. Poradnia nie prowadzi psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Każdemu studentowi przysługują 2 spotkania (trwające 45 minut) w semestrze akademickim.

Poradnia działa przy ul. Świerkowej 20, pokój B8 (wejście obok Hali Sportowej) zgodnie z harmonogramem organizacji roku akademickiego.

Z oferty Poradni można skorzystać po uprzednim kontakcie e-mailowym i umówieniu się z jedną z pracujących w niej osób.

Zespół tworzą pracownicy Zakładu Psychologii Społecznej

Terminy dyżurów i adresy e-mailowe:

 dr Andrzej Dakowicz, środa 13.00-14.30 - a.dakowicz@uwb.edu.pl

 dr Agnieszka Masłowiecka, czwartek 15.30-17.00 - a.masłowiecka@uwb.edu.pl

 dr Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk, wtorek 9.30-11.00 - a.nowakowska@uwb.edu.pl

 dr Irena Parfieniuk, poniedziałek 14.30-16.00 - i.parfieniuk@uwb.edu.pl

powrót