Facebook
 

Dnia 5 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie pracowników Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z delegacją  Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Tanka w Mińsku.  Istotą spotkania było ustalenie kierunków współpracy w trzech zakresach: edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej oraz kształcenia inkluzyjnego. Pracownicy i goście pracowali w trzech zespołach tematycznych. Określono możliwości prowadzenia wspólnych badań naukowych, przygotowania publikacji naukowych, wymiany doświadczeń oraz uczestnictwa w konferencjach naukowych i projektach. Zaplanowano terminy dalszych spotkań.


 
powrót