Facebook
 
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Association for Teacher Education in Europe (ATEE) zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej (ATEE Spring Conference) na temat: "Designing Teacher Education and Professional Development for the 21st Century: Current Trends, Challenges and Directions for the Future".
Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2018 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej konferencji 


Głównym celem konferencji jest podjęcie międzynarodowej dyskusji nad trendami, wyzwaniami i perspektywami w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w XXI wieku.

Problematyka konferencji obejmuje sześć grup tematycznych:
1) Koncepcje zmian w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w świetle wyzwań i perspektyw XXI wieku;
2) Jakość kształcenia i doskonalenia zawodowego a jakość pracy zawodowej nauczycieli;
3) Łączenie badań, polityki i praktyki w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli;
4) Innowacje w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) Kształcenie nauczycieli do/dla różnorodności.
6) Obowiązki i role "edukatorów" nauczycieli (nauczycieli akademickich, pracowników instytucji zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli).


Konferencja została objęta honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku oraz Prezydenta Miasta Białystok.

powrót