Facebook
 
Relacja z wizyty uczestników projektu EduLAw na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB – Białystok, 9 listopada 2017 r.

W dniu 9 listopada 2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB obradowali uczestnicy projektu „EduLAw - Introducing modules on law and rights in programmes of teacher training and educational sciences” współfinansowanego z programu Erasmus+ (CBHE). Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do programów kształcenia nauczycieli w Rosji, Albanii i na Białorusi modułów zawierających treści z zakresu prawa i w konsekwencji - stworzenie systemów edukacyjnych opartych na fundamentach prawa do edukacji i praw pochodnych. Konsorcjum projektu obejmuje jedno stowarzyszenie i dwanaście uczelni, w tym Uniwersytet w Białymstoku reprezentowany przez pracowników Wydziału Prawa (dr Izabela Kraśnicka, dr Anna Budnik, dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Wojciech Zoń) oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii (dr Marta Kowalczuk-Walędziak oraz mgr Marta Perkowska).
Władze Wydziału podczas spotkania reprezentowały Pani dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB, Prodziekan ds. Nauki oraz Pani dr Alicja Korzeniecka-Bondar, Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych. Prof. W. Danilewicz zaprezentowała uczestnikom spotkania historię oraz dokonania pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Następnie uczestnicy dyskutowali w grupach tematycznych nad opracowaniem modułów kształcenia studentów-przyszłych nauczycieli. Spotkanie zakończyło się wykładem dr Marty Kowalczuk-Walędziak zatytułowanym „Do Teachers Need Education at the Master’s Level? Results from a Comparative Study among Student Teachers in Five European Countries”. Warto dodać, że obradom towarzyszyły też liczne spotkania władz dziekańskich Wydziału z przedstawicielami uczelni biorącymi udział w projekcie, które zaowocowały nawiązaniem obiecujących partnerstw naukowo-badawczych. 

Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu: www.edulaweu.eu

 

 

powrót