Facebook
 

26.05.2017, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyło się spotkanie kuratorów sądowych z pracownikami naukowo-dydaktycznymi. Spotkanie prowadził prof. dr hab. Marek Konopczyński, który przedstawił efekt pracy zespołu Zakładu Twórczej Resocjalizacji, opracowującego plan studiów II stopnia nowej specjalności: Kuratela sądowa.

Podczas obrad zaproponowano utworzenie Rady Patronackiej Krajowej Rady Kuratorów nad specjalnością Kuratela sądowa oraz omówiono współpracę nauczycieli akademickich i kuratorów sądowych na rzecz profesjonalnego przygotowania studentów nowej specjalności do zawodu przez modyfikacje praktyk zawodowych i położenie wyraźnego akcentu na aktywne działania terenowe przy wsparciu kuratorów, co stanowiłoby swoistą studencką aplikację kuratorską.
Organizator spotkania: Katedra Pedagogiki Specjalnej

powrót