Facebook
 

Ukazał się szósty numer półrocznika „Parezja. Czasopisma Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” poświęcony IRYTACJI. Serdecznie zapraszamy do lektury. Wszystkie teksty dostępne są on -line: http://www.parezja.uwb.edu.pl/

Czasopismo jest indeksowane w:
Index Copernicus International - jednej z największych międzynarodowych baz danych o czasopismach naukowych z całego świata;
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) - bazie czasopism naukowych i książek z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych Europy Środkowej i Wschodniej.
BAZHUM - bazie bibliograficznej czasopism humanistycznych i społecznych;
POL-index – bazie, która jest częścią Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.

Zapraszamy do publikowania w kolejnych numerach:
Numer VII – Wychowanie w kulturze – kultura wychowania (teksty przyjmowane do: 05.03.2017)
Numer VIII – Projekt UNIVERSITAS (teksty przyjmowane do: 31.05.2017)
 

powrót