Facebook
 
Grodzieński Ośrodek Dydaktyczny – podsumowanie działalności

7 lutego 2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się spotkanie wykładowców, studentów i absolwentów będące podsumowaniem 23 lat działalności Grodzieńskiego Ośrodka Dydaktycznego. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z małżonką, Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys oraz Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska.
Grodzieński Ośrodek Dydaktyczny powstał w 1994 roku na mocy umowy podpisanej między Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz ówczesną Filią Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Głównym zadaniem Ośrodka było prowadzenie niestacjonarnych studiów pedagogicznych dla przeszło siedmiuset Polaków mieszkających na Litwie i Białorusi. Pomimo licznych trudności organizacyjnych studia te ukończyło 67 studentów ze stopniem licencjata oraz 335 studentów ze stopniem magistra.
Podczas spotkania wspominano historię powstania Ośrodka, rozmawiano o zawodowych losach jego absolwentów, a także rozważano możliwości kontynuowania jego działalności w nowej formule organizacyjnej.
 

powrót