Facebook
 

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się szósty numer czasopisma „Creativity. Theories - Research - Applications”.  Serdecznie zapraszamy do lektury:
https://www.degruyter.com/view/j/ctra.2016.3.issue-2/issue-files/ctra.2016.3.issue-2.xml

       Teoretyków, badaczy i praktyków zainteresowanych problematyką twórczości człowieka zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru do 15 marca 2017 roku na adres: creativity@uwb.edu.pl.
       Czasopismo „Creativity. Theories - Research - Applications” ma swoją stronę profilową na platformie koncernu wydawniczego De Gruyter Open, co zapewnia nam i Państwu jako potencjalnym autorom większą widoczność opublikowanych artykułów na całym świecie, a tym samym wzrost liczby cytowań. Jest już indeksowane w 24 bazach naukowych: m.in. Index Copernikus, RUB, BazHum, Celdes, Pol-Index, CNKI Scholar, CNPIEC, EBSCO, Google Scholar, ResearchGate, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC), ERIH Plus. W najbliższym czasie będziemy obecni w innych prestiżowych bazach danych, m.in. Scopus, Web of Science. W wyniku międzynarodowej oceny czasopism naukowych dokonanej przez Index Copernicus nasze czasopismo uzyskało bardzo wysoką punktację (92.33).
                                                                                                                                                                             Zespół Redakcyjny


 

powrót