Poczta UwB Facebook
 

W imieniu dr hab. Ewy Gruszewskiej, prof. UwB – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku zapraszamy całą społeczność Wydziału Nauk o Edukacji do udziału w FORUM DOKTORANTÓW Szkoty Doktorskiej Nauk Społecznych UwB.

Spotkanie ma na celu zainicjowanie dyskusji nad koncepcjami rozpraw doktorskich Doktorantów SDNS UwB w szerszym gronie. W trakcie spotkania Doktoranci będą przedstawiali własne koncepcje oraz dotychczasowe wyniki badań (maks. 20 minut), a następnie odbędzie się dyskusja.

Spotkanie w trybie online (za pośrednictwem platformy Blackboard) odbędzie się w kilku terminach:

Pedagogika – 27.11.2020, godz. 11.00 – 13.00

Nauki prawne – 20.11.2020, godz. 11.00 – 13.00

                               04.12.2020, godz. 11.00 – 13.00

Ekonomia i Finanse – 11.12.2020, godz. 11.00 – 13.00

Nauki Socjologiczne - 11.12.2020, godz. 13.30 – 14.30

FORUM DOKTORANTÓW - Pedagogika

FORUM DOKTORANTÓW - Ekonomia i finanse, Nauki socjologiczne

FORUM DOKTORANTÓW - Nauki prawne

Czytaj dalej...

Proszę o zapoznanie się z informacją na stronie wydziału w Zakładce Stypendia - Ogłoszenia.

Czytaj dalej...

Informujemy, że od najbliższej soboty, to jest od dnia 17.10.2020 r. wszystkie zajęcia na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk o Edukacji UwB prowadzone będą wyłącznie w trybie zdalnym.
Jest to konsekwencja wejścia miasta Białystok do tak zwanej "strefy czerwonej", w której edukacja w szkołach ponadpodstawowych i wyższych przechodzi w pełni na tryb zdalny.

Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco.

Czytaj dalej...


W związku z przypisaniem, od 10 października 2020r., miasta Białystok do strefy żółtej, na terenie Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. W trosce o zdrowie Nas wszystkich prosimy o respektowanie tego obowiązku w przestrzeni całego budynku i terenu Wydziału – również na zajęciach.

Prof. dr hab. Mirosław Sobecki
Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji

Czytaj dalej...

Komitet Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Uczeni/one w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Z wielką satysfakcją informujemy, że w strukturach Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN znalazło się wielu naukowców z Wydziału Nauk o Edukacji. Warto podkreślić, że skład komisji/sekcji tworzy 10 uczonych w całego kraju oraz przewodniczący/ca z grona członków/iń KNP PAN.

Czytaj dalej...

Strona główna


Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam

Więcej informacji na stronie NAWA

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2020/naukowcy

Czytaj dalej...

Katedra Historii i Teorii Wychowania

Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

ma zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

„DZIECKO W HISTORII

– MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

organizowaną w dniach 19-20 października 2020 24-25 MAJA 2021 ROKU w Białymstoku z okazji

40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania  (1980-2020)

Akcentując wątek jubileuszowy, zamierzamy zaprosić Państwa do kolejnej dysputy i refleksji akademickiej poświęconej godności osobowej, osobowościowej i osobistej dziecka w sytuacji zniewolenia, utraty wolności, swobody – całkowitej zależności od innych.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej konferencji http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów
Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 sierpnia 2020 roku

Organizatorzy Konferencji

Czytaj dalej...

Pracownicy UwB
w nazwie użytkownika wprowadzamy adres email w domenie @pracownik.uwb.edu.pl
przedrostek adresu email jest identyczny jak w adresie w domenie @uwb.edu.pl, warunkiem założenia konta na platformie BB jest wprowadzony adres email w domenie @uwb.edu.pl w systemie USOS)

Studenci UwB
w nazwie użytkownika wprowadzamy adres email w domenie @student.uwb.edu.pl

Przedrostek adresu email jest zbudowany z pierwszej litery imienia, pierwszej litery nazwiska oraz numeru indeksu, przykładowo dla użytkownika Jan Kowalski o numerze indeksu 12345 będzie to adres jk12345@student.uwb.edu.pl

w polu hasło wpisujemy te samo hasło co do systemu USOSweb

Czytaj dalej...

ERASMUS+: rusza rekrutacja STA oraz STTRekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych (KA 103) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) na rok akademicki 2020/2021 będzie trwała od 1 do 16 października 2020 r., po czym przejdzie w rekrutację ciągłą do wyczerpania miejsc.

Formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Mobility Agreement należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej, osobiście lub drogą mailową:
incoming@uwb.edu.pl - wyjazdy typu STA,
e.szpiganowicz@uwb.edu.pl - wyjazdy typu STT.

Nowe zasady kwalifikacji pracowników oraz wzory dokumentów są dostępne w zakładkach: Wykłady oraz Szkolenia.

Czytaj dalej...
Strona:     1  2  3  4  5  >  >>