Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji
i Przewodniczący Rady Dyscypliny
Pedagogika Uniwersytetu w Białymstoku
zawiadamiają o publicznej obronie
rozprawy doktorskiej mgr Iwony Lewkowicz.
Temat dysertacji:
Idea edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia i pomocy w przedszkolu

Obrona odbędzie się 19 marca 2020 roku, o godz. 12.00, w sali 202
na Wydziale Nauk o Edukacji, przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.

Obrona została odwołana!

 

Czytaj dalej...

Pracownicy Katedry Historii i Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu w Białymstoku: prof. dr hab. Elwira J. Kryńska, dr Joanna Dąbrowska, dr Agnieszka Suplicka, dr Łukasz Kalisz zostali zaproszeni przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie (PAU) do udziału w projekcie: Słowniki Bibliograficzne Uczonych Polskich (nr UMO-0333/NPRH7/H11/86/2018) Pedagodzy.

Projekt jest finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Okres realizacji projektu: 2019-2023.

Czytaj dalej...

Prof. dr hab. Marek Konopczyński został powołany, na czteroletnią kadencję, Zastępcą Przewodniczącego Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Rada Polityki Penitencjarnej zajmuje się m.in.: inicjowaniem nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych; oceną bieżącej polityki penitencjarnej; inicjowaniem, przeprowadzaniem i wspieraniem badań naukowych dotyczących zadań Służby Więziennej.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/rada-polityki-penitencjarnej

 

Czytaj dalej...

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała środki finansowe dr hab. Tomaszowi Bajkowskiemu i dr Karolowi Konaszewskiemu na realizację 1-miesięcznego stażu naukowo-badawczego w Brzeskim Uniwersytecie Państwowym im. Aleksandra Puszkina w roku akademickim 2019/2020 w ramach umów dwustronnych i istniejącej współpracy bilateralnej między Polską a partnerami zagranicznymi. Celem stażu jest przeprowadzenie badań na temat "Zasoby osobiste i społeczne młodzieży akademickiej z Białorusi i Polski".
 

Czytaj dalej...

19 lutego 2020 Prof. dr hab. Mirosław Sobecki podpisał porozumienie o współpracy
z Panią Edytą Haraburdą Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Białymstoku. W ramach współpracy podejmowane będą działania służące podnoszeniu jakości i atrakcyjności kształcenia uczniów oraz przyszłych nauczycieli. Porozumienie zainicjowały Dr Barbara Dudel oraz Pani Katarzyna Zajączkowska nauczycielka SP9, Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB.

 

Czytaj dalej...

Białystok, dnia 20 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17
uprzejmie informuje, że w dniu


26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9.00
w Sali Rady Wydziału Nauk o Edukacji (A.202)
przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku


odbędą się wybory uzupełniające
do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku

w grupie profesorów i profesorów uczelni
zatrudnionych na Wydziale Nauk o Edukacji
oraz w Instytucie Studiów Kulturowych

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

Czytaj dalej...

Godziny dziekańskie w dniu 20.02.2020 w godz. 10.00 - 12.00

Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji prof. dr hab. Mirosław Sobecki ogłasza godziny dziekańskie w dniu 20.02.2020 od godz. 10.00 do godz. 12.00 w związku z wyborami do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku. 

Czytaj dalej...

Białystok, dnia 12 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

uprzejmie informuje, że w dniu


20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00

w Sali Rady Wydziału Nauk o Edukacji (A.202) przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku


odbędą się wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku

w grupie profesorów i profesorów uczelni
zatrudnionych na Wydziale Nauk o Edukacji oraz w Instytucie Studiów Kulturowych

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

Czytaj dalej...
Strona:     1  2  3  4  5  >  >>