Facebook
 

W dniach 14-15 września 2020 planowane są dodatkowe terminy obron prac dyplomowych.
Szczegóły promotorzy mogą ustalić z Panią Moniką Łukaszuk
m.lukaszuk@uwb.edu.pl; 85-745-75-22

Czytaj dalej...

OSTATNIE POŻEGNANIE

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 24.07.2020 odszedł

Profesor Włodzimierz Prokopiuk

zasłużony nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku
i Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku,
założyciel i wieloletni kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej
i Metodologii Badań Pedagogicznych
wychowawca wielu pokoleń studentów,
promotor licznych rozpraw doktorskich,
badacz procesów rozwoju i samokształcenia nauczycieli,
wielki miłośnik muzyki

W naszej pamięci pozostaną wspomnienia długoletniej współpracy i wspólnej troski o rozwój pedagogiki.

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Dziekan i cała społeczność Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku


Wystawienie odbędzie się w poniedziałek (27.07. 2020) o 16.00 w Cerkwi Hagia Sophia, ul. Trawiasta 5, Białystok. Nabożeństwo żałobne Panichida odbędzie się w poniedziałek o 18.00.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się we wtorek (28.07.2020) o godzinie 9.00 w Cerkwi Hagia Sophia. Wyprowadzenie o 9.50 na Cmentarz Miejski, ul. Władysława Wysockiego 63, Białystok.

Czytaj dalej...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UwB
CZEKA NA KANDYDATÓW!!!

Liczba miejsc: 22

Dyscypliny:

 • Ekonomia i finanse,
 • Nauki prawne,
 • Nauki socjologiczne,
 • Pedagogika

Rekrutacja:

 • dwuetapowa w drodze konkursu

Terminy:

 • Rejestracja w systemie IRK – do 31 lipca 2020 r.
 • Złożenie kompletu dokumentów – do 31 lipca 2020r.
 • Ogłoszenie wyników I etapu – 03 września 2020r.
 • Rozmowy kwalifikacyjne – 07 -11 września 2020 r.
 • Ogłoszenie list rankingowych  – 14 września 2020 r.

Studia:

 • trwają cztery lata i kończą się złożeniem rozprawy doktorskiej

Informacje:

 

Czytaj dalej...

Rektor elekt Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert W. Ciborowski wręczył dziś (22.07.2020) powołania prodziekanom wydziałów oraz zastępcom dyrektorów instytutów. Nowa kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r.

Powołania na prodziekanów naszego wydziału odebrali:

 • dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar – prodziekan ds. nauki
 • dr hab. Tomasz Bajkowski - prodziekan ds. dydaktyki
 • dr Marta Kowalczuk-Walędziak - prodziekan ds. współpracy międzynarodowej
Czytaj dalej...

W drodze przeprowadzonych wyborów środowisko pracowników Wydziału Nauk o Edukacji wybrało swoich przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku na nową kadencję 2020-2024. Do Senatu wejdą:

 • Prof. dr hab. Elwira J. Kryńska
 • Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB
 • Dr Krzysztof Czykier
 • Mgr Kamil Kobosko

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu właściwych decyzji w pracach tego kluczowego organu Uczelni!

Czytaj dalej...

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak została powołana (na podstawie par. 2 ust. 4 pkt. 2 Zasad powoływania i współpracy z ekspertami zewnętrznymi NAWA) na eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do oceny i recenzowania wniosków w następujących obszarach: mobilność krótkookresowa, programy dla studentów, umiędzynarodowienie uczelni.

Czytaj dalej...

Prof. dr hab. Robert Ciborowski, Rektor elekt wręczył dziś (30.06.2020) powołania dziekanom. Nominację na Dziekana Wydziału Nauk o Edukacji odebrał prof. dr hab. Mirosław Sobecki.

Profesor od początku drogi naukowej związany jest ze środowiskiem Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 2019 uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Obecnie kieruje Katedrą Studiów Społecznych i Edukacyjnych. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, redaktorem naczelnym kwartalnika „Kultura i Edukacja" (od 2017 r.).

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Czytaj dalej...

Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB w piątek 26 czerwca 2020 r. została wybrana do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk jako specjalista. Jest czwartym, obok prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza, prof. dr hab. Marka Konopczyńskiego i prof. dr hab. Mirosława Sobeckiego, członkiem Komitetu z naszego Wydziału w kadencji 2020-2024

W skład sekcji subdyscyplinarnych KNP PAN weszli prof. dr hab. Agata Cudowska oraz dr hab. Krzysztof Sawicki.

Naszym Koleżankom i Koledze serdecznie gratulujemy.

Czytaj dalej...

Katedra Historii i Teorii Wychowania

Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

ma zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

„DZIECKO W HISTORII

– MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

organizowaną w dniach 19-20 października 2020 roku w Białymstoku z okazji

40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania  (1980-2020)

Akcentując wątek jubileuszowy, zamierzamy zaprosić Państwa do kolejnej dysputy i refleksji akademickiej poświęconej godności osobowej, osobowościowej i osobistej dziecka w sytuacji zniewolenia, utraty wolności, swobody – całkowitej zależności od innych.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej konferencji http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy Konferencji

Czytaj dalej...

Strona:     1  2  3  4  5  >  >>