/ Dane teleadresowe

WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

ul. Świerkowa 20,
15-328 Białystok

 

SEKRETARIAT DZIEKANA
pokój A2

Mgr Anna Wołkowycka 
 noe.sekretariat@uwb.edu.pl 
 85 745 73 90

 

SEKRETARIAT DZIEKANA DS NAUKI
pokój A5

Mgr Małgorzata Kowalewska 
Mgr Marta Dadura 
Mgr Anna Marta Dziejma - urlop 
 noe.sekretariat.nauka@uwb.edu.pl 
 tel. 85 745 73 95 
 fax. 85 745 73 95

 

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
pokój A1

Mgr Kamil Kobosko
k.kobosko@uwb.edu.pl
85 745 73 92

 

KIEROWNIK DZIEKANATU
pokój A14

Mgr Jolanta Kotyńska
j.kotynska@uwb.edu.pl
85 745 75 33

 

dziekanaty - Godziny przyjęć studentów

poniedziałki i wtorki: 9.00-14.00
środy: nieczynne
czwartki i piątki: 9.00-14.00

 

DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA - studia I stopnia
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia jednolite magisterskie
PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia jednolite magisterskie

pokój A8

Mgr Marta Firańczyk
m.firanczyk@uwb.edu.pl
85 745 73 98

Mgr Kamila Andrzejuk
k.andrzejuk@uwb.edu.pl
85 745 73 98

PEDAGOGIKA - studia II stopnia
PRACA SOCJALNA – studia I i II stopnia

pokój A8

Mgr Maria Sidoruk
maria.sidoruk@uwb.edu.pl
85 745 73 98

 

DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA – studia I stopnia
pokój A17

Izabela Małgorzata Konarzewska
i.konarzewska@uwb.edu.pl
85 745 75 40

PEDAGOGIKA – studia II stopnia
pokój A17

Mgr Irena Bołtruczuk
i.boltruczuk@uwb.edu.pl
85 745 74 00

STUDIA PODYPLOMOWE
pokój A15

Mgr Monika Łukaszuk
m.lukaszuk@uwb.edu.pl
85 745 75 22

Dyżur podczas zjazdu:
sobota 8.00-14.00
niedziela 9.00-13.00

 

DZIEKANAT SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE I PRAKTYKI STUDENCKIE
pokój A9.1

Mgr Mirosława Cyuńczyk
m.cyunczyk@uwb.edu.pl
85 745 73 97

Mgr Izabela Niemyjska
i.niemyjska@uwb.edu.pl
85 745 73 97

 

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
pokój A13

Mgr Ewa Wieremiejuk
e.wieremiejuk@uwb.edu.pl
85 745 74 09

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Mgr inż. Roman Sakowski - kierownik (planista studiów niestacjonarnych)
asak@uwb.edu.pl
85 745 74 25
pokój A109

Tomasz Krynicki - webmaster (strona internetowa)
noe.webmaster@uwb.edu.pl
85 745 77 50 (reżyserka w Auli J. Korczaka)
85 745 75 35 (A206a)
pokój C2.11 (reżyserka w Auli J. Korczaka)
pokój A206a

Robert Jaroszewicz
r.jaroszewicz@uwb.edu.pl
85 745 75 35
pokój A206

Mgr inż. Mirosław Łazuk
mlazy@uwb.edu.pl
85 745 75 37
pokój A13

 

ADMINISTRATOR
pokój B122

Dorota Popławska
d.poplawska@uwb.edu.pl
85 745 72 76