Facebook
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia niestacjonarne / Pedagogika I stopnia
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII    Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2019/2020
Pedagogika, niestacjonarne studia pierwszego stopnia 
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:    język polski i język obcy
I.
Kandydaci, którzy zdali „nową maturę”:
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
II.
Kandydaci, którzy zdali „stara maturę”
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego.
W przypadku niezdawania języka obcego na egzaminie dojrzałości będzie brany pod uwagę inny przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości wskazany przez kandydata.
III.
Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).
IV.
Kandydaci posiadający dyplom European Baccalaureate (EB):
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
V.
Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego, w przypadku niezdawania języka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystępuję do egzaminu ustnego z języka polskiego
 VI.
 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100. 

 

Limit miejsc – 40
 
Więcej informacji nt. rekrutacji, w tym sposób przeliczania punktów, na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące studia/Wydział Pedagogiki i Psychologii – https://irk.uwb.edu.pl
 
  
Harmonogram rekrutacji:
Harmonogram

od 3 czerwca 2019 r.
do 12 września 2019 r. 

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

12 września 2019 r.

Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.
Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
19 września 2019 r.
od godziny 14.30
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
20 i 23 września 2019 r.
do godziny 14.30
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.
Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
25 września 2019 r.
od godziny 14.30
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).
26 września 2019 r.
do godziny 14.30
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). Lista kandydatów zostaje uzupełniona o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej.
Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
27 września 2019 r.
od godziny 14.30
Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
od 1 października 2019 r.
Przyjmowanie odwołań od decyzji WKR.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 
Z postępowania kwalifikacyjnego są zwolnieni Laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:
  • Olimpiady Artystycznej,
  • Olimpiady Filozoficznej,
  • Olimpiady Historycznej,
  • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
  • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
  • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
  • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
  • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
  • Olimpiady Wiedzy o III RP,
  • Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej,
  • Olimpiady Języka Łacińskiego,
  • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.
Kandydatowi na studia przysługują wyżej wymienione uprawnienia tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i dotyczą jednego kierunku studiów na Uniwersytecie w Białymstoku – wybranego przez kandydata.

Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa) - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • deklaracja językowa - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).
  
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek Pedagogika, w ramach którego oferujemy 4 MODUŁY do wyboru. Student wybiera MODUŁ po zaliczeniu I semestru studiów.
 
MODUŁY:
 1. Animacja kultury z arteterapią opis sylwetki absolwenta
 2. Edukacja medialna opis sylwetki absolwenta
 3. Opiekuńczo-wychowawcza opis sylwetki absolwenta
 4. Pedagogika resocjalizacyjna opis sylwetki absolwenta

KOSZT STUDIÓW:

Studia 3-letnie I stopnia, kierunek: Pedagogika
I rok - 3.700 zł II rok - 3.900 zł III rok - 3.950 zł
20.10.2019 925 zł 20.10.2020 975 zł 20.10.2021 985 zł
10.12.2020 925 zł 10.12.2020 975 zł 10.12.2021 990 zł
10.03.2020 925 zł 10.03.2021 975 zł 10.03.2022 985 zł
10.05.2020 925 zł 10.05.2021 975 zł 10.05.2022 990 zł

 

Kontakt w sprawie rekrutacji - Dziekanat A.15 (parter):
tel: 85 745 75 42   e-mail: pip.rekrutacja@uwb.edu.pl