Facebook
 

Szanowni Państwo, rozkłady zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 zostały opublikowane. Część zajęć może pojawić się w systemie USOSweb z opóźnieniem ze względu na aktualizację platformy USOS.

Ewa Wieremiejuk - PLANOWANIE I ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO 

Czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

Komisja Skrutacyjna Wydziałowej Komisji Wyborczej

uprzejmie informuje, że do Rady Wydziału Nauk o Edukacji w grupie pracowników niesamodzielnych została wybrana dr Joanna Borowik i dr Agnieszka Suplicka.

Czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

Komisja Skrutacyjna Wydziałowej Komisji Wyborczej

uprzejmie informuje, że do Rady Wydziału Nauk o Edukacji w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi została wybrana Jolanta Kotyńska

Czytaj dalej...

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.

Czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza

uprzejmie informuje, że w dniu

23 września 2020 r. (środa) w godz. 8:30 – 8:50

odbędą się wybory protokolanta i trzech członków komisji skrutacyjnej

23 września 2020 r. (środa) w godz. 9.00-10:00

odbędą się wybory do Rady Wydziału Nauk o Edukacji UwB

w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Wybory odbędą się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających przeprowadzenie głosowań w tym zapewnienie tajności głosowań w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem systemu ankieter.uwb.edu.pl.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Edukacji UwB

Czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

Wydziałowa Komisja Wyborcza

uprzejmie informuje, że w dniu

23 września 2020 r. (środa) w godz. 10:00-10:20

odbędą się wybory protokolanta i trzech członków komisji skrutacyjnej

23 września 2020 r. (środa) w godz. 10.30-11:30

odbędą się wybory do Rady Wydziału Nauk o Edukacji UwB

w grupie pracowników niesamodzielnych.

Wybory odbędą się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających przeprowadzenie głosowań w tym zapewnienie tajności głosowań w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem systemu ankieter.uwb.edu.pl.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Edukacji UwB

Czytaj dalej...


 
  
  

Z wielkim zadowoleniem informujemy, że wkraczamy w nowy rok akademicki 2020/21 z wieloma monografiami pracowników Wydziału (w porządku alfabetycznym):

  • Barbara Dudel, Katarzyna Zajączkowska, Uczę się matematyki z „Magicznym Drzewem".
  • Anna Józefowicz, Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku. W poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych.
  • Karol Konaszewski, Pedagogika wrażliwa na resilience. Studium teoretyczno-empiryczne.
  • Anna Krajewska, Teoretyczne, badawcze i praktyczne podstawy dydaktyki akademickiej we współczesnej szkole wyższej.
  • Jolanta Muszyńska, Poczucie wspólnotowości i partycypacja społeczna w perspektywie pedagogicznej. Casus środowisk wiejskich.
  • Tomasz Prymak, Świadomość prawna w profilaktyce zachowań problemowych młodzieży szkolnej.
  • Agnieszka Sobolewska-Popko, Orientacje życiowe współczesnych matek.

Autorom serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Z radością informujemy, że w ocenie programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek pedagogika I i II stopnia otrzymał ocenę pozytywną, o czym informuje Uchwała Nr 593/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Uniwersytecie w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Czytaj dalej...

Katedra Historii i Teorii Wychowania

Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

ma zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

„DZIECKO W HISTORII

– MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

organizowaną w dniach 19-20 października 2020 roku w Białymstoku z okazji

40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania  (1980-2020)

Akcentując wątek jubileuszowy, zamierzamy zaprosić Państwa do kolejnej dysputy i refleksji akademickiej poświęconej godności osobowej, osobowościowej i osobistej dziecka w sytuacji zniewolenia, utraty wolności, swobody – całkowitej zależności od innych.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej konferencji http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów
Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 sierpnia 2020 roku

Organizatorzy Konferencji

Czytaj dalej...

Prosimy o sprawdzenie ZMIENIONEGO harmonogramu wnioskowania o dom studenta w zakładce Studenci / Dom Studenta. Termin został zmieniony na 3 września studentom I roku oraz na 21 września studentom kontynuującym studia, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w pierwszym terminie.

Czytaj dalej...