19 lutego 2020 Prof. dr hab. Mirosław Sobecki podpisał porozumienie o współpracy
z Panią Edytą Haraburdą Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Białymstoku. W ramach współpracy podejmowane będą działania służące podnoszeniu jakości i atrakcyjności kształcenia uczniów oraz przyszłych nauczycieli. Porozumienie zainicjowały Dr Barbara Dudel oraz Pani Katarzyna Zajączkowska nauczycielka SP9, Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB.

 

Czytaj dalej...

Białystok, dnia 20 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17
uprzejmie informuje, że w dniu


26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9.00
w Sali Rady Wydziału Nauk o Edukacji (A.202)
przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku


odbędą się wybory uzupełniające
do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku

w grupie profesorów i profesorów uczelni
zatrudnionych na Wydziale Nauk o Edukacji
oraz w Instytucie Studiów Kulturowych

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

Czytaj dalej...

Godziny dziekańskie w dniu 20.02.2020 w godz. 10.00 - 12.00

Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji prof. dr hab. Mirosław Sobecki ogłasza godziny dziekańskie w dniu 20.02.2020 od godz. 10.00 do godz. 12.00 w związku z wyborami do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku. 

Czytaj dalej...

Białystok, dnia 12 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

uprzejmie informuje, że w dniu


20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00

w Sali Rady Wydziału Nauk o Edukacji (A.202) przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku


odbędą się wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku

w grupie profesorów i profesorów uczelni
zatrudnionych na Wydziale Nauk o Edukacji oraz w Instytucie Studiów Kulturowych

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

Czytaj dalej...

Białystok, dnia 12 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

uprzejmie informuje, że w dniu


20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00

w sali A. 204  przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku


odbędą się wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (pracowników niesamodzielnych)
zatrudnionych na Wydziale Nauk o Edukacji oraz w Instytucie Studiów Kulturowych

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17

Czytaj dalej...