Działając zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, publikujemy Raport samooceny (wraz z załącznikami) kierunku pedagogika prowadzonego na Wydziale Nauk o Edukacji (wcześniej Wydział Pedagogiki i Psychologii) Uniwersytetu w Białymstoku.

Czytaj dalej...

Z satysfakcją informujemy, że dr Marta Kowalczuk-Walędziak została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki „Miniatura 3”. Tematem projektu jest „Poszukiwanie czynników warunkujących wykorzystywanie wyników badań naukowych przez nauczycieli do doskonalenia ich praktyki zawodowej z perspektywy teorii planowanego zachowania - ocena operacjonalizacji i sposobu pomiaru zmiennych”.

Więcej o projekcie na stronie UwB: https://uwb.edu.pl/ i NCN https://www.ncn.gov.pl/

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Wydział Nauk o Edukacji
Katedra Studiów Społecznych i Edukacyjnych
Katedra Historii i Teorii Wychowania
oraz
Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

mają zaszczyt zaprosić na

IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe z cyklu Rethinking Teacher Education for the 21st Century

na temat

Kształcenie nauczycieli w kontekście idei Janusza Korczaka

Teacher Education in Light of Janusz Korczak's Legacy

Termin: 18 listopada 2019 r.

Miejsce obrad: Wydział Nauk o Edukacji, Budynek C, sala 02
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok

 

Czytaj dalej...