Poczta UwB Facebook
 

Szanowni Studenci,

uprzejmie przypominam, że na Wydziale Nauk o Edukacji:

· w poniedziałek 30.11.2020r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na środę nieparzystą;

· we wtorek 22.12.2020r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na środę parzystą.

Zmiany w rozkładzie zajęć zostały wprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 maja 2020r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku paragraf 3 punkt 1 i 2

planista - Ewa Wieremiejuk

Czytaj dalej...

Informujemy, że od najbliższej soboty, to jest od dnia 17.10.2020 r. wszystkie zajęcia na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk o Edukacji UwB prowadzone będą wyłącznie w trybie zdalnym.
Jest to konsekwencja wejścia miasta Białystok do tak zwanej "strefy czerwonej", w której edukacja w szkołach ponadpodstawowych i wyższych przechodzi w pełni na tryb zdalny.

Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco.

Czytaj dalej...