Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

GRUDZIEŃ 2021

Babicka-Wirkus, Anna. Redaktor
Dziedzictwo pedagogiczne dla przyszłości :debata wokół "Oddechu myśli" Bogdana Nawroczyńskiego / redakcja naukowa Anna Babicka-Wirkus, Monika Jaworska-Witkowska, Dariusz Kubinowski.
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86720


Baraniak, Barbara.
Podstawy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86755


Baraniak, Barbara.
Pedagogika i jej struktury :w dyskursie o nauce, naukowości i naukoznawstwie
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86753


Benner, Dietrich (1941- ).
Zarys ogólnej dydaktyki nauki :podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań edukacyjnych
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86725


Błońska, Katarzyna.
Aktywność celowa a dobrostan psychiczny
Opole :Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,2020.
    SYGNATURA : 4295c/7843c


Borecka-Biernat, Danuta (1959- ).
Strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego i ich uwarunkowania
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86715


Brągiel, Józefa Redaktor
Rodzicielstwo - wybrane aspekty funkcjonowania / redakcja naukowa Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski.
Opole :Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,2021.
    SYGNATURA : 86752


Butarewicz-Głowacka, Agata.
Mentoring jako metoda wsparcia społecznego :studium teoretyczno-empiryczne
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2021.
    SYGNATURA : 86674


Chrzanowska, Iwona.
Pedagogika specjalna :od tradycji do współczesności
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86754


Cygan, Barbara.
Dziecko z zaburzeniami zachowania :metody i formy wsparcia
Kraków :Wydawnictwo Naukowe UP,copyright 2021.
    SYGNATURA : 6706c/7846c


Czepczor-Bernat Kamila.
Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców :aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy
Warszawa :Difin,copyright © 2021.
    SYGNATURA : 86774


Dłużniewska, Agnieszka
Rozumienie tekstów literackich przez uczniów z uszkodzeniami słuchu
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86723


Domagała, Aneta. Redaktor
Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka. T. 1,
Gdańsk :Harmonia Universalis,2021.
    SYGNATURA : 86713


Dominik, Karolina. Red.
Główne problemy współczesnej etyki / red. tomu: Karolina Dominik, Dominika Dzwonkowska, Andrzej Waleszczyński.
Olecko :Warszawa :Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej - Acta Universitatis Masuriensis ;Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,2008.
    SYGNATURA : 4893c/7845c


Gierak-Onoszko, Joanna.
27 śmierci Toby'ego Obeda
Warszawa :Dowody na Istnienie,2019.
    SYGNATURA : 86761


Grela, Ewa.
Jak wdrażano Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,cop. 2013.
    SYGNATURA : 86662


Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )..
Dziecięca matematyka :dwadzieścia lat później : książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków
Kraków :CEBP,2015.
    SYGNATURA : 86763


Gwiazdowska-Stańczak, Sylwia.
Zaangażowanie w naukę i klimat w szkole
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86724


Hołub, Jacek (1972- ).
Beze mnie jesteś nikim :przemoc w polskich domach
Wołowiec :Wydawnictwo Czarne,2021.
    SYGNATURA : 86762


Janicka, Karolina.
Andropauza czy kryzys wieku średniego :jakość życia mężczyzn 50+
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2021.
    SYGNATURA : 86718


Jarymowicz, Maria (1942- ).
Uprzedzenia, wrogość czy harmonia społeczna?
Sopot :Smak Słowa,© 2021.
    SYGNATURA : 86717


Jegier, Aneta. Redaktor
Żłobek :wychowanie i edukacja / redakcja Aneta Jegier.
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86780


Karolak, Wiesław (1949- ).
Arteterapia w twórczym rozwoju :ćwiczenia, warsztaty, projekty dla dzieci i młodzieży
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2021.
    SYGNATURA : 86719


Kazimierczyk, Iga.
Oblicza nudy szkolnej
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,2021.
    SYGNATURA : 86773


Kochanowicz, Jerzy (1964- ).
Kształcenie młodzieży w kolegiach jezuickich Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Wrocław :Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,2021.
    SYGNATURA : 86712


Kozielska, Joanna.
Uczniowie szkół podstawowych i kształcących w zawodzie wobec swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2021.
    SYGNATURA : 4c/7850c


Krakauer, Jon (1954- ).
Missoula :gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim
Wołowiec :Wydawnictwo Czarne,2018.
    SYGNATURA : 86764


Kruczek, Agnieszka
Regulacyjna rola humoru w zespole wypalenia zawodowego nauczycieli
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kaziemierza Wielkiego,2021.
    SYGNATURA : 86706


Krupa, Bożena
Pedagogika specjalna :zarys tematyki
Rzeszów :Wydawnictwo Oświatowe FOSZE,2021.
    SYGNATURA : 86722


Leżańska, Wiesława.
Pedagogika przedszkolna z metodyką
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2021.
    SYGNATURA : 86767


Louis, John Philip (1963- ).
Potrzeby emocjonalne dziecka :praktyczny poradnik dla rodziców i specjalistów
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2021.
    SYGNATURA : 86751


Ławski, Jarosław Redaktor
Uniwersytet XXI wieku :nauka i lokalność : studia / pod redakcją Jarosława Ławskiego i Kamila K. Pilichiewicza.
Białystok :Wydawnictwo Prymat,2018.
    SYGNATURA : 7454c/7844c


Łukasik, Joanna Małgorzata. Redaktor
Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych / redakcja naukowa Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański.
Kraków :Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86716


Łuszczyńska, Maria Redaktor
Praca socjalna w Polsce :wokół wolności i obywatelskości / redakcja naukowa Maria Łuszczyńska, Ewa Grudziewska, Marta Łuczyńska.
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86776


Muchacka-Cymerman, Agnieszka.
Kulturowe determinanty profesjonalnego rozwoju zawodowego nauczycieli :studium porównawcze : Europa, USA, Azja
Kraków :Wydawnictwo Petrus,copyright 2021.
    SYGNATURA : 86772


Porges, Stephen W.
Neurofizjologiczne podstawy emocji i przywiązania w teorii poliwagalnej
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2021.
    SYGNATURA : 86766


Porzucek, Maria.
Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych
Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM,2021.
    SYGNATURA : 4c/7849c


Pufal-Struzik, Irena (1951- ).
Źródła stresu zawodowego w percepcji nauczycieli o różnym poziomie postawy twórczej
Kielce :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,2020.
    SYGNATURA : 86708


Pyrzyk-Kuta, Aleksandra.
Twórczość - teatr - zmiana w resocjalizacji nieletnich
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 86758


Radwańska, Anna
Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole :porady i ćwiczenia
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86757


Reiland, Rachel.
Uratuj mnie :opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie
Poznań :"Media Rodzina",copyright 2017.
    SYGNATURA : 86778


Simonienko, Katarzyna
Terapia lasem w badaniach i praktyce
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum,© 2021.
    SYGNATURA : 86707


Sirojć, Zdzisław Redaktor
Problemy współczesnej pedagogiki :monografia wieloautorska / przygotowana pod redakcją Zdzisława Sirojcia ; Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Instytut Pedagogiki i Psychologii.
Warszawa :Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,2021.
    SYGNATURA : 86756


Smolarczyk, Andrzej.
Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w województwie poleskim w latach 1919-1939
Warszawa :Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk :Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,2014.
    SYGNATURA : 86730


Sobecki, Mirosław (1960- ).
Tożsamość społeczno-kulturowa młodzieży akademickiej w wymiarze religijnym
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2021.
    SYGNATURA : 86739


Sokołowska, Jolanta
Dzieci ulicy :tożsamość i zmiana
Gdańsk :Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,2021.
    SYGNATURA : 86710


Stępniak, Piotr (1954- ).
Więzienie ten dom (mało) dobry :oblicza i problemy współczesności
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86759


Sychowicz, Krzysztof (1969- )..
Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie białostockim w latach 1944-1975
Białystok :Łomża :Instytut Pamięci Narodowej.Oddział ;Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości,2013.
    SYGNATURA : 86744


Szczygielski, Dominik.
Etos małżeńsko-rodzinny w warunkach polskiego społeczeństwa konsumpcyjnego :studium socjologiczne
Lublin :Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,© copyright 2020.
    SYGNATURA : 3792c/7848c


Szuścik, Urszula. Redaktor
Ewaluacja w edukacji :teoria i praktyka / pod redakcją Urszuli Szuścik, Danuty Kocurek.
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2019.
    SYGNATURA : 26c/7847c


Szymański, Mirosław J. (1942- ).
Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie
Warszawa :Difin SA,2021.
    SYGNATURA : 86711


Tritt, Remigiusz Jarosław. Redaktor
LGB :zdrowie psychiczne i seksualne / redakcja naukowa: Robert Kowalczyk, Remigiusz Jarosław Tritt, Zbigniew Lew-Starowicz.
Warszawa :Wydawnictwo Lekarskie PZWL,2021.
    SYGNATURA : 86721


Trzcionka-Wieczorek, Anna.
Edukacja do starości młodzieży szkolnej
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,© 2020.
    SYGNATURA : 26c/7852c


Urbanik-Kopeć, Alicja (1990- ).
Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu :praca seksualna w XIX wieku na ziemiach polskich
Warszawa :Wydawnictwo Krytyki Politycznej,2021.
    SYGNATURA : 86709