Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

PAŹDZIERNIK 2021

Ackerman, Robert J.
Wyrosnąć z DDA :wsparcie dla dorosłych córek alkoholików
Łódź :Wydawnictwo Feeria,2020.
    SYGNATURA : 86695


Aron, Elaine N.
Wysoko wrażliwi rodzice
Łódź :Feeria Wydawnictwo,2020.
    SYGNATURA : 86658


Bagińska, Elżbieta.
Planeta dzieci :trzylatek : przewodnik metodyczny.1,
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2019.
    SYGNATURA : 86353


Bajkowski, Tomasz. Redaktor
Człowiek pogranicza :wyzwania humanistycznej edukacji : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Nikitorowiczowi / pod redakcją Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk, Jolanty Muszyńskiej, Tomasza Bajkowskiego.
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2019.
    SYGNATURA : 86665


Bargiel-Matusiewicz, Kamila. Redaktor
Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły / redakcja naukowa: Agnieszka Burnos, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Grażyna Katra, Ewa Pisula.
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,2021.
    SYGNATURA : 86694


Barłóg, Krystyna. Redaktor
Bariery i zmiana :proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej / pod redakcją naukową Krystyny Barłóg, Macieja Kokoszki.
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2019.
    SYGNATURA : 86633


Bartlett, Steve.
Introduction to education studies
Los Angeles [i pozostałe] :SAGE,2020.
    SYGNATURA : 86632


Baster-Grząślewicz, Maria.
Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym :słownik tematyczny / pod red. Marii Wójcickiej ; [aut. Maria Baster-Grząślewicz et al.] ; Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Warszawski.
Warszawa :Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski,2001.
    SYGNATURA : 86661 dz. XV


Bereźnicka, Małgorzata.
Seksting :wiedza, doświadczenia i opinie młodzieży
Kraków :Wydawnictwo LIBRON,© copyright 2021.
    SYGNATURA : 86654


Błażejewski, Wojciech.
Współczesne cele wychowania a koncepcje integracji treści nauczania
Jarosław :Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza,2020.
    SYGNATURA : 86681


Borowiecki, Paweł (1986- ).
Samotność osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową - konteksty indywidualne i społeczne
Warszawa :Borgis,2021.
    SYGNATURA : 86692


Butler, Tadeusz Red.
Jest taka drużyna :rys monograficzny działalności Drużyny Weteranów - Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej - Kręgu Seniorów im. Leona Kaliwody na tle skautingu światowego i polskiego. / [zespół red. Tadeusz Butler et al.] ; Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Ziemi Łomżyńskiej w Łomży, Drużyna Weteranów - Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej - Krąg Seniorów im. Leona Kaliwody. T. 2
Łomża :ZHP,2003.
    SYGNATURA : 86673


Chojnacka, Barbara
Doświadczenie parentyfikacji :perspektywa biograficzna
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86645


Fox, Daniel J.
Borderline :życie na krawędzi
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2021.
    SYGNATURA : 86643


Gardian-Miałkowska, Renata. Redaktor
Przemoc seksualna :interdyscyplinarne studium zjawiska / pod redakcją naukową Renaty Gardian-Miałkowskiej.
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86652


Gawrońska, Beata.
Planeta dzieci :pięciolatek : zeszyt grafomotoryczny
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2019.
    SYGNATURA : WP/86351


Gawrońska, Beata.
Planeta dzieci :sześciolatek : czytanie i pisanie
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2019.
    SYGNATURA : WP/86350


Gawrońska, Beata.
Planeta dzieci :sześciolatek : liczenie
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,2019.
    SYGNATURA : WP/86352


Grochowalska, Magdalena.
Konteksty zaangażowania nauczycieli przedszkola w działania profesjonalne
Kraków :Wydawnictwo Petrus,© 2020.
    SYGNATURA : 86649


Hawranek, Maria (1987- ).
Szkoły, do których chce się chodzić (są bliżej, niż myślisz)
Kraków :Znak Litera Nova,2021.
    SYGNATURA : 86702


Hollins, Peter.
Błyskawiczne przyswajanie umiejętności :naukowe metody zapamiętywania i doskonalenia wiedzy
Gliwice :Helion SA,copyright © 2021.
    SYGNATURA : 86699


Hołyst, Brunon Redaktor
Zapobieganie samobójstwom :motywacja zachowań samobójczych / redakcja naukowa Brunon Hołyst.
Warszawa :Difin SA,2021.
    SYGNATURA : 86697


Jegier, Aneta.
Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata :w perspektywie kształcenia i pracy zawodowej
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86651


Jędryszek-Geisler, Aleksandra.
Korelaty wypalenia zawodowego u nauczycieli w Polsce i Anglii / Aleksandra Jędryszek-Geisler.
Warszawa :Oficyna Wydawnicza Aspra-JR,2021.
    SYGNATURA : 86638


Kamińska-Jatczak, Izabela.
Aktywność asystentów rodziny :analiza narracji w ujęciu transwersalnym
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2021.
    SYGNATURA : 86698


Karski, Jan (1914-2000)..
Tajne państwo :opowieść o polskim podziemiu
Kraków :Znak Horyzont,2014.
    SYGNATURA : 86682


Kataryńczuk-Mania, Lidia. Redaktor
Zdrowie :konteksty i pogranicza / redakcja naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania, Jolanta Gebreselassie, Dorota Skrocka ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
Gorzów Wielkopolski :Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża,2019.
    SYGNATURA : 86680


Kędra, Marzena.
Cogito :szkoła z własnym obliczem
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86644


Kochanowska, Ewa Redaktor
(Z)rozumieć świat dziecka :od kontekstów nadawania znaczeń po dziecięce znaczenia / redakcja naukowa Ewa Kochanowska.
Kraków :Oficyna Wydawnicza IMPULS,2021.
    SYGNATURA : 86642


Kociuba, Jolanta (1958- ).
Uraz - czas - tożsamość :doświadczenie traumatyczne a zmiany poczucia czasu i tożsamości
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2021.
    SYGNATURA : 86703


Kolasa-Skiba, Agata.
System edukacji zdrowotnej w przedszkolu integracyjnym
Jarosław :Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,2020.
    SYGNATURA : 86679


Konieczna, Anna
Wesoła szkoła i przyjaciele :edukacja wczesnoszkolna w klasie 3 : przewodnik metodyczny.Cz. 4
Warszawa :Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne,2012.
    SYGNATURA : 86517


Kovalčíková, Iveta (1963- ).
Kognitywne podstawy procesu edukacji dziecka
Kraków :Wydawnictwo PETRUS,2021.
    SYGNATURA : 86648


Kowalska-Dubas, Elżbieta
Biografie rodzinne i uczenie się / red. Elżbieta Dubas, Arkadiusz Wąsiński, ANeta Słowik.
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2021.
    SYGNATURA : 86634


Kozioł, Małgorzata
Sponsoring seksualny - od transakcji do intymności :socjologiczna analiza zjawiska
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86656


Marcinkowski, Jerzy Tadeusz Redaktor
Tatuaże :gdy ciało staje się tłem / redakcja naukowa: Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina M. Wiśniewska.
Poznań :Silva Rerum,2021.
    SYGNATURA : 86657


Niemierko, Bolesław (1935- ).
Diagnostyka edukacyjna
Warszawa :PWN,2021.
    SYGNATURA : 86637


Nikitorowicz, Jerzy Redaktor
Przestrzenie międzykulturowe w badaniach i praktyce edukacyjnej / pod redakcją Jerzego Nikitorowicza, Anny Młynarczuk- Sokołowskiej, Urszuli Namiotko.
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2019.
    SYGNATURA : 86669


Ordetx, Kirstina.
Nauczanie teorii umysłu :program nauczania dla dzieci z wysoko funkcjonującym autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami społecznymi
Gdańsk :Harmonia Universalis,2020.
    SYGNATURA : 86690


Palamer-Kabacińska, Ewa.
Pedagogika przygody a harcerstwo :studium teoretyczne
Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,2021.
    SYGNATURA : 86640


Pituła, Beata.
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym - ćwiczenia
Toruń :Wyawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 86639


Przybyła, Tomasz Redaktor
Liczby w cyfrowym świecie :rozmowy o współczesnej edukacji matematycznej dziecka / redakcja naukowa Tomasz Przybyła.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2021.
    SYGNATURA : 4c/7842c


Remiszewska, Agnieszka.
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku :publikacja pamiątkowa z okazji jubileuszu 20-lecia szkoły
Białystok :[s. n.],2017.
    SYGNATURA : 86678


Rudenko, Volodimir Mikolajovič.
Metody statystyki opisowej w badaniach pedagogicznych
Warszawa :Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr,© 2021.
    SYGNATURA : 86689


Rusinek, Michał (1972- ).
Jaki znak Twój? :wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości
Kraków :Znak Emotikon,2018.
    SYGNATURA : 86677


Rutkowska-Dydyna, Wiesława.
"... i wtedy postanowiłam go wysłuchać" :skuteczność bez agresji : podręcznik dla rodziców i nauczycieli
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86655


Serafin, Teresa.
Kształcenie specjalne w systemie oświaty
Warszawa :Wolters Kluwer,2021.
    SYGNATURA : 86650


Siemieniecki, Bronisław Redaktor
Pedagogika medialna / redakcja naukowa Bronisław Siemieniecki.
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN SA,2021.
    SYGNATURA : 86701


Sikorski, Wiesław.
Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych :komunikowanie się i psychoterapia
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86653


Szyller, Aleksandra.
Plac zabaw :pięciolatek : przewodnik metodyczny.Cz. 1
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2019.
    SYGNATURA : 86370


Świtalski, Wojciech.
Uczenie się dorosłych w zabawie
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2019.
    SYGNATURA : 86641


Urbaniak, Bogusława. Autor
Trwałość i zmienność procesów starzenia się i starości / Bogusława Urbaniak, Marek Chałas, Piotr Szukalski, Rafał Zimny, Robert Błaszczak, Magdalena Zadworna.
Łódź :Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ;AGENT PR,2021.
    SYGNATURA : 86693


Walczak-Sarao', Małgorzata.
Bezpieczne dziecko :scenariusze zajęć i karty pracy dla nauczyciela : edukacja wczesnoszkolna : wychowanie przedszkolne
Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2009.
    SYGNATURA : 86501


Waligóra, Anna
Charakterystyka wybranych pomocy terapeutycznych do realizacji zajęć specjalistycznych z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych :profesjonalne wsparcie terapeuty pedagogicznego
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 86636


Węgliński, Andrzej (1955- ).
Zapobieganie przestępczości powrotnej w dozorach probacyjnych
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2021.
    SYGNATURA : 86659


Witerska, Kamila.
Drama procesualna w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III
Warszawa :Difin,2020.
    SYGNATURA : 86646


Wolańczyk, Tomasz. Redaktor
Psychiatria dzieci i młodzieży. / redakcja naukowa Małgorzata Janas-Kozik, Tomasz Wolańczyk. 1
Warszawa :PZWL Wydawnictwo Lekarskie,2021.
    SYGNATURA : 86691


Wołowicz-Ruszkowska, Agnieszka.
Paradygmat zignorowany :macierzyństwo kobiet z niepełnością intelektualną
Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,2021.
    SYGNATURA : 86700


Woronowicz, Bohdan Tadeusz (1943- ).
Zachowania, które mogą zranić :o uzależnieniach behawioralnych i nie tylko
Poznań :Media Rodzina,copyright © 2021.
    SYGNATURA : 86696


Woynarowska, Barbara.
Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2021.
    SYGNATURA : 86635


Zajdel, Krzysztof (1962- ).
Drogi do demoralizacji dzieci i młodzieży :uwarunkowania i diagnoza
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2022.
    SYGNATURA : 86647