Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

LIPIEC 2022

Bednarczuk, Beata Redaktor
Budowanie znaczeń dydaktyki :w sześćdziesiątą rocznicę powstania Katedry Dydaktyki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / redakcja naukowa Beata Bednarczuk, Krystyna Kusiak, Teresa Parczewska.
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2022.
    SYGNATURA : 87041


Białek, Ewa (1946- ).
Edukacja człowieka nowej ery dla zdrowia własnego i Ziemi
Warszawa :Instytut Psychosyntezy,2022.
    SYGNATURA : 86866


Bielecka, Elżbieta Redaktor
Youth participation and solidarity :handbook for students and teachers of social professions / edited by Elżbieta Bielecka.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2022.
    SYGNATURA : 86978


Chrost, Sławomir (1967- ).
Podstawy pedagogii osoby
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87054


Drath, Wojciech. Redaktor
Psychoterapia między wiedzeniem a niewiedzeniem / redakcja Wojciech Drath, Bogdan de Barbaro.
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2022.
    SYGNATURA : 87055


Dudel, Barbara.
Uczę się matematyki z "Magicznym drzewem"
Białystok ;[Łęgowo] :nakładem Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego Kreatywni,copyright 2020.
    SYGNATURA : 86332


Frydrychowicz, Stefan.
Wymiary komunikacji :klucz dostępu do efektywnej komunikacji interpersonalnej
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie,2021.
    SYGNATURA : 87058


Gasiul, Henryk (1950- ).
Personalistyczna koncepcja osobowości :podstawy teoretyczne mechanizmy rozwoju i jego zakłóceń
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87046


Gonzales, Robert (1949-2021).
Reflections on Living Compoassion :Awakening our Passion and Living in Compassion = Refleksje o Żywym Współczuciu : rozbudzanie pasji do życia pełnią życia
Poznań :Fundacja Miejsce Ludzi :we współpracy z DU sp. z o.o.,2021.
    SYGNATURA : 86999


Goosdeel, Alexis.
Tworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii :[podręcznik
[Warszawa] :Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,cop. 2012.
    SYGNATURA : 87073


Gruchoła, Małgorzata.
Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej
Lublin :Wydawnictwo KUL,© 2020.
    SYGNATURA : 87031


Grudziewska, Ewa. Redaktor
Dziecko w rodzinie :kontekst prawno-metodyczny / redakcja naukowa Ewa Grudziewska.
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87053


Grześko-Nyczka, Marta.
Rodzina problem społeczny :socjopedagogiczne studium przeobrażeń rodziny w latach 1989-2019
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2021.
    SYGNATURA : 87092


Guzik, Agnieszka Redaktor
Chaos zaplanowany, czyli Krótka historia o metodzie Marii Montessori / redakcja Agnieszka Guzik.
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2022.
    SYGNATURA : 87085


Gwiazdowska-Stańczak, Sylwia.
Jak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry klimat w szkole :poradnik dla nauczycieli
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87043


Jakóbowski, Jan Redaktor
Studium uwarunkowań nauczania matematyki osób głuchych / redakcja naukowa Jan Jakóbowski.
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,© copyright 2021.
    SYGNATURA : 87037


Jeziorański, Marek.
Relacja wychowawcza :rozumienie, modele, propozycja
Lublin :Wydawnictwo KUL,© Copyright 2022.
    SYGNATURA : 87036


Karolak, Wiesław (1949- ).
Arteterapia :projekty
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87039


Kashtan, Miki (1956- ).
Niezwykle świadome życie :świat skrojony na miarę ludzkich potrzeb.T. 2,
Poznań :Fundacja Miejsce Ludzi :we współpracy z DU sp. z o.o.,2021.
    SYGNATURA : 87002


Kashtan, Miki (1956- ).
Niezwykle świadome życie :świat skrojony na miarę ludzkich potrzeb.T. 1,
Poznań :Fundacja Miejsce Ludzi :we współpracy z DU sp. z o.o.,2021.
    SYGNATURA : 87002


Kolankiewicz, Maria.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze :historia i współczesność
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87047


Kordziński, Jarosław (1955- ).
Edukacja wyzwolenia szkoły i nauczycieli
Warszawa :Wolters Kluwer Polska,2022.
    SYGNATURA : 87086


Kowalczuk-Walędziak, Marta. Redaktor
Rethinking Teacher Education for the 21st Century :Trends, Challenges and New Directions / Marta Kowalczuk-Walędziak, Alicja Korzeniecka-Bondar, Wioleta Danilewicz, Gracienne Lauwers.
Opladen ;Berlin ;Toronto :Verlag Barbara Budrich,2019.
    SYGNATURA : 86591


Kozłowska-Świątkowska, Elżbieta Autor
Cmentarz Farny w Białymstoku / Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, Aneta Kułak, Andrzej Lechowski, Adam Szot, Wiesław Wróbel.
Białystok :Fundacja Ochrony Zabytków "Na Rubieży",2017.
    SYGNATURA : 87067


Krupa, Jan Redaktor
Życie wypełnione śpiewaną modlitwą / pod redakcja Jana Krupy, Adama Czesława Dobrońskiego.
Bielsk Podlaski :Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach,2017.
    SYGNATURA : 87077


Kubala, Stanisław (1926-2020).
Z wiarą i nadzieją w szeregu :wspomnienia 1939-1947.Cz. 1
Białystok :Muzeum Pamięci Sybiru,2021.
    SYGNATURA : 87080


Kubala, Stanisław (1926-2020).
Z wiarą i nadzieją w szeregu :wspomnienia 1939-1947.Cz. 2
Białystok :Muzeum Pamięci Sybiru,2021.
    SYGNATURA : 87081


Kwiatkowski, Stefan Michał Redaktor
Współczesne problemy pedagogiki w kierunku integracji teorii z praktyką / redakcja naukowa Stefan M. Kwiatkowski.
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej :PAN. Komitet Nauk Pedagogicznych,2021.
    SYGNATURA : 87082


Marek, Zbigniew (1947- ).
Podstawy pedagogiki religii
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum,2022.
    SYGNATURA : 87089


Mazurek, Adam (1984-).
Dziennik pedagoga szkolnego czyli jak przetrwać na wojnie z systemem
Warszawa :Mazzi Adam Mazurek,copyright 2020.
    SYGNATURA : 86742


Mikołajczyk-Lerman, Grażyna.
Instytucjonalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w województwie łódzkim :potencjał, potrzeby, wyzwania
Łódź :Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ;Agent PR,2020.
    SYGNATURA : 87061


Mikołajczyk-Lerman, Grażyna.
Instytucjonalne wsparcie niesamodzielnych osób starszych w województwie łódzkim :potencjał, potrzeby, wyzwania
Łódź :Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ;AGENT PR,2020.
    SYGNATURA : 87062


Młynek, Patrycja.
Współpraca środowisk: szkolnego i rodzinnego z perspektywy rodziców i nauczycieli
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,© 2021.
    SYGNATURA : 87038


Mol, Justine (1949- ).
Żyrafa i szakal w nas :Porozumienie bez Przemocy
Poznań :Fundacja Miejce Ludzi :we współpracy z DU sp. z o.o.,2021.
    SYGNATURA : 86992


Orzechowski, Paweł
Badania fokusowe jako laboratorium wiedzy o społeczeństwie :zogniskowany wywiad grupowy w społecznościach zróżnicowanych kulturowo
Kraków :NOMOS,2021.
    SYGNATURA : 87084


Polański, Grzegorz.
Pokolenia X i Y :kompetencje społeczne : mediatyzacja codzienności
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2021.
    SYGNATURA : 87034


Rajewska-Nikonowicz, Elżbieta. Red.
Strategia polityki społecznej województwa podlaskiego do roku 2020 :załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/534/14 z dnia 6 listopada 2014 r. / [zespół red. pod kier. Elżbiety Rajewskiej-Nikonowicz] ; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Białystok :Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,2014.
    SYGNATURA : 87074


Schwartz, Richard C. (1949- ).
To na siebie od zawsze czekasz :magiczna Kuchnia realcji i miłości pełnej odwagi
Poznań :Fundacja Miejsce Ludzi :we współpracy z DU sp. z o.o.,2021.
    SYGNATURA : 86995


Skowrońska, Małgorzata
Dystans społeczny wobec osób homoseksualnych :mechanizmy, uzasadnienia, strategie dyskursywne
Warszawa :Oficyna Naukowa,2021.
    SYGNATURA : 87042


Smyła, Joanna.
Wzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnej :między tradycją a ponowoczesnością
Kraków :Impuls,2022.
    SYGNATURA : 87048


Spiegel, Lisa.
Wszystkie części mile widziane :System Wewnętrznej Rodziny (IFS) w praktyce z dziećmi i dorosłymi
Poznań :Fundacja Miejsce Ludzi :we współpracy z DU sp. z o.o.,2021.
    SYGNATURA : 86997


Stokowska-Zagdan, Elżbieta. Redaktor
Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Elżbieta Woźnicka, Grażyna Cęcelek.
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 87056


Szubrycht, Monika.
Autyzm :bliski daleki świat
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2022.
    SYGNATURA : 87040


Szwejka, Łukasz.
Między wspólnotą a wyobcowaniem :człowiek w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczeństwa i rodziny
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2021.
    SYGNATURA : 87044


Ściupider-Młodkowska, Mirosława. Redaktor
Od fascynacji partnerstwem do obowiązku rodzicielskiego / pod redakcją naukową Mirosławy Ściupider-Młodkowsiej i Agaty Matysiak-Błaszczyk.
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2022.
    SYGNATURA : 87088


Śliwa, Jerzy. Redaktor
Standardy mediacji / redakcja Jerzy Śliwa.
Warszawa :Wydawnictwo "Q-Forum",2017.
    SYGNATURA : 86684


Tchorzewski, Andrzej Michał (1943- ).
Pedagogika ogólna :wielopostaciowość, rudymenta, meandry, dylematy
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum,2019.
    SYGNATURA : 87045


Trempała, Janusz (1953- ).
O zachowaniu i rozwoju człowieka
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2021.
    SYGNATURA : 87033


Walczak-Klimek, Magorzata (1987- ).
Terapia dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metody amatorskiego teatru młodzieżowego :autorskie scenariusze teatralne na cały rok
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2022.
    SYGNATURA : 87025


Wędzińska, Magdalena.
Nie takie samo rodzicielstwo :jakość życia rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2021.
    SYGNATURA : 87032


Wilczek, Jakub. Redaktor
Pokonać bezdomność :dobre praktyki w zakresie pomocy osobom bezdomnym / redakcja: Jakub Wilczek ; autorzy: Krzysztof Adamski [i 36 pozostałych].
Zabrze :Ogólnopolska Federacja na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności,2018.
    SYGNATURA : 87075


Wrońska, Marta.
Funkcjonowanie seniorów w przestrzeni medialnej :między ideą a praktyką
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2021.
    SYGNATURA : 87030


Zaborniak-Sobczak, Małgorzata.
Quo vadis polska edukacjo? :pomoc psychologiczno-pedagogiczna w doświadczeniach i opiniach nauczycieli Podkarpacia : wybrane problemy
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2021.
    SYGNATURA : 87035


Zapotoczna, Magdalena.
Uczniowskie firmy w systemie edukacyjnym Niemiec
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2022.
    SYGNATURA : 87057


Zieliński, Janusz (1968- ).
Edukacyjne konteksty przeciążenia informacyjnego współczesnej młodzieży
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2021.
    SYGNATURA : 87029


Żelazowska, Wioletta. Redaktor
Karta Nauczyciela / wydawca: Wioletta Żelazowska.
Warszawa :C. H. Beck,© copyright 2022.
    SYGNATURA : 87087