Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

LIPIEC 2021

Arcimowicz, Krzysztof (1968- ).
Oblicza męskości w neoserialnach :hegemonia - kontaminacja - inkluzja
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu,2020.
    SYGNATURA : 86580


Aron, Elaine N.
Wysoko wrażliwe dziecko :jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w przytłaczającym świecie?
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2021.
    SYGNATURA : 86631


Banach, Iwona.
Rodzicielstwo i dzieciństwo w rozwoju dziejowym
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86612


Barłóg, Krystyna. Redaktor
Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie)pełnosprawnością / redakcja naukowa Krystyna Barłóg.
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2019.
    SYGNATURA : 86601


Bielecka, Małgorzata.
Szkolenie dla Nauczycieli :ocenianie kształtujące : skrypt szkoleniowy
Poznań :Wydawnictwo As Pik,2021.
    SYGNATURA : 86615


Borowicz, Aleksandra
Stres rodzicielski a wsparcie społeczne :podstawy programu pomocy psychopedagogicznej dla rodziców dzieci z uszkodzeniami słuchu
Lublin :Wydawnictwo KUL,2020.
    SYGNATURA : 86622


Chałas, Krystyna (1952- ).
Przymioty osoby ludzkiej :edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki
Lublin :Wydawnictwo KUL,2020.
    SYGNATURA : 86602


Cuncic, Arlin.
Podręcznik pracy nad lękiem :siedmiotygodniowy program pokonania lęku, paniki i zamartwiania się
Warszawa :Wydawnictwo Zielone Drzewo :Instytut Psychologii Zdrowia PTP,2021.
    SYGNATURA : 86629


Czopek-Zielińska, Monika.
Autokraci czy demokraci? :nauczycielskie kierowanie pracą klasy szkolnej
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2021.
    SYGNATURA : 86624


Dragan-Polak, Małgorzata. Redaktor
Z badań nad traumą psychiczną w Polsce :książka dedykowana profesor Mai Lis-Turlejskiej / redakcja naukowa Małgorzata Dragan, Marcin Rzeszutek.
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,©2021.
    SYGNATURA : 86620


Formirane na graždanina i profesionalista v usloviâta na universitetskoto obrazovanie :sbornik s naučni statii. / SU "Sv. Kliment Ohridski" - Fakultet Pedagogika, Asociaciâ na Profesorite ot Slavânskite Strani (APSS). 1 kniga, t. 2
Gabrovo :Izdatelstvo EKS-PRES,2012.
    SYGNATURA : 86318


Gawrecki, Lechosław (1942- ).
Zarządzanie w oświacie :podręcznikowy zarys problematyki : systematyka, praktyka, rekomendacje
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86621


Grzyb, Barbara.
Współczesne perspektywy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodziców w wyborze szkoły dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością
Gliwice :Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,2019.
    SYGNATURA : 6931c/7840c


Halicka, Małgorzata Redaktor
Mistrz i przyjaciel, Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv. / pod redakcją Małgorzaty Halickiej, Anny Szafranek, Lidii Dakowicz.
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2018.
    SYGNATURA : 86590


Hołub, Jacek (1972- ).
Niegrzeczne :historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera
Wołowiec :Wydawnictwo Czarne,2020.
    SYGNATURA : 86610


Jarosz, Katarzyna (pedagogika).
Profilaktyka pozytywna w teorii i praktyce pedagogicznej
Opole :Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,2019.
    SYGNATURA : 4295c/7839c


Karolak, Wiesław (1949- ).
Autoarteterapia w sytuacjach kryzysowych :ćwiczenia uważności
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86605


Karpińska, Anna Redaktor
Edukacja zorientowana na ucznia i studenta / redakcja naukowa Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska, Piotr Remża.
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2021.
    SYGNATURA : 86568


Karpińska, Anna Redaktor
Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej / redakcja naukowa Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Karol Kowalczuk.
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2021.
    SYGNATURA : 86571


Karpińska, Anna Redaktor
Edukacja w przestrzeni społecznej - paradygmaty zmian / redakcja naukowa Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alina Szwarc.
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2021.
    SYGNATURA : 86574


Klepacz, Paulina (1987- ).
Dziwki, zdziry, szmaty :opowieści o slut-shamingu
Warszawa :Czarna Owca,2021.
    SYGNATURA : 86547


Komorowska, Olga.
Jakość życia rodzin opiekujących się dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną
Kraków :Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86609


Krawczyk-Bocian, Amelia.
Homo narrator
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2021.
    SYGNATURA : 86626


Kurowska, Barbara
Stosunek nauczycieli i rodziców do zmian we wczesnej edukacji w Polsce :na przykładzie reformy wprowadzającej obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7. do 6. roku życia
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2020.
    SYGNATURA : 6706c/7841c


Magda-Adamowicz, Marzenna.
Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych 13-16 latków
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86552


Misztela, Anna.
W poszukiwaniu czynników sprzyjających realizacji zadań rozwojowych we wczesnej dorosłości
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86618


Nadachewicz, Katarzyna.
Nauczyciel wczesnej edukacji wobec wyzwań pedagogiki inkluzyjnej
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86581


Nikitorowicz, Jerzy (1951- ).
Edukacja międzykulturowa w perspektywie paradygmatu współistnienia kultur
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2020.
    SYGNATURA : 86599


Oelszlaeger-Kosturek, Beata.
(Auto)refleksja pedagogiczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej :wgląd w praktykę
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2020.
    SYGNATURA : 86623


Ogonowska, Agnieszka.
Cyberpsychologia :media, użytkownicy, zastosowania
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86606


Olubiński, Andrzej Red.
Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. / redakcja Andrzej Olubiński, Dorota Zaworska-Nikoniuk. T. 1,
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,cop. 2017.
    SYGNATURA : 86603


Pituła, Beata.
Aspiracje edukacyjne dorosłych w świetle Społeczeństwa 5.0 :(na przykładzie studentów Politechniki Śląskiej)
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 86604


Prymak, Tomasz.
Świadomość prawna w profilaktyce zachowań problemowych młodzieży szkolnej
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2020.
    SYGNATURA : 86597


Roediger, Eckhard (1959- ).
Kontekstualna terapia schematów :integracyjne podejście do zaburzeń osobowości, dysregulacji emocjonalnej i funkcjonowania w relacjach
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2021.
    SYGNATURA : 86628


Ruszkiewicz, Dorota.
Dorosłe córki nadopiekuńczych rodziców
Piotrków Trybunalski :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim,2019.
    SYGNATURA : 86625


Skreczko, Adam Red.
"Będziesz miłował" :Księga Jubileuszowa w 25. rocznicę sakry biskupiej Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego Metropolity Białostockiego u progu 60. rocznicy święceń kapłańskich / red. ks. Adam Skreczko.
Białystok :Libra Wydawnictwo i Drukarnia,2006.
    SYGNATURA : 86559


Słupek, Kazimierz.
Gdy dziecko ma problemy z czytaniem
Gdańsk :Wydawnictwo Harmonia,2017.
    SYGNATURA : 86608


Sroufe, L. Alan.
Rozwój osoby :ryzyko i adaptacja od narodzin do dorosłości
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2021.
    SYGNATURA : 86613


Sztompka, Piotr (1944- ).
Socjologia :wykłady o społeczeństwie
Kraków :Znak Horyzont,2021.
    SYGNATURA : 86614


Śliwerski, Bogusław (1954- ).
Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86617


Weryszko, Małgorzata.
Jakość małżeństwa a styl pełnienia roli ojca
Piotrków Trybunalski :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim,2021.
    SYGNATURA : 86627


White, Naomi (1987- ).
Rodzeństwo :znaczenie relacji z braćmi i siostrami dla naszego rozwoju i dobrostanu
Warszawa :PWN,2021.
    SYGNATURA : 86619


Wiśniewski, Rafał (1977- ;
Oswajając zmienność :kultura lokalna z prespektywy domów kultury
Warszawa :Narodowe Centrum Kultury,2021.
    SYGNATURA : 86611


Wroniszewska, Marta (1977- ).
Tu jest teraz twój dom :adopcja w Polsce
Wołowiec :Wydawnictwo Czarne,2021.
    SYGNATURA : 86616


Żurko, Magdalena (1960- ).
Przyjaźń w okresie dorastania w perspektywie psychologii rozwoju
Kraków :Nomos,2020.
    SYGNATURA : 86630