Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

MAJ 2022

Ackerman, Robert J.
Wsparcie dla dorosłych synów z dysfunkcyjnych domów i ich bliskich
Łódź :Wydawnictwo Feeria,2022.
    SYGNATURA : 86941


Anderson, Frank G.
Przewodnik po terapii IFS :system wewnętrznej rodziny - praca z traumą, zaburzeniami lękowymi, depresją, PTSD i uzależnieniami
Poznań :Fundacja Miejsce Ludzi :we współpracy z DU sp. z o.o.,2021.
    SYGNATURA : 86988


Bartoszak-Kempa, Patrycja.
Teatr angażujący :teatroterapia drogą wyjścia z izolacji
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2022.
    SYGNATURA : 87024


Belzyt, Joanna (1977- ).
Życie z niepełnosprawnością w globalnym kryzysie :rok pandemii COVID-19 w doświadczeniach osób z niepełnosprawnością sensoryczną i ich rodzin
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls,2021.
    SYGNATURA : 87028


Berbeka, Jadwiga.
Turystyka a jakość życia seniorów
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86976


Bojanowska, Elżbieta Redaktor
Pomoc społeczna :idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska.
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,copyright © 2022.
    SYGNATURA : 86960


Boski, Paweł.
Kulturowe ramy zachowań społecznych :podręcznik autorski
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN SA,2022.
    SYGNATURA : 86967


Brzeziński, Jerzy (1947- ).
O psychologii i psychologach :między uniwersytetem a praktyką społeczną
Warszawa :PWN,2021.
    SYGNATURA : 86937


Bukowska, Katarzyna. Red.
Edukacja w samorządzie Białegostoku :ku mądrej i atrakcyjnej szkole / [zespół red. Katarzyna Bukowska et al.].
Białystok :Urząd Miejski,2012.
    SYGNATURA : 86908


Całek, Grzegorz Redaktor
Dziecko w organizacji pozarządowej / redakcja naukowa Grzegorz Całek, Edyta Sielicka.
Warszawa :Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego,2021.
    SYGNATURA : 86983


Chęcińska, Urszula Redaktor
Zbyszko Melosik :Doctor Honoris Causa Universitatis Stetinensis / redakcja naukowa Urszula Chęcińska.
Szczecin :Uniwersytet Szczeciński,2019.
    SYGNATURA : 86903


Citko, Lila.
Piśmiennictwo i nazewnictwo starobiałoruskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego :wybrane problemy
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2019.
    SYGNATURA : 86928


Collins, Anita.
Wszystko gra! :jak edukacja muzyczna wspiera rozwój dziecka
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2021.
    SYGNATURA : 86963


Dakowicz, Andrzej.
Zadowolenie z małżeństwa :pedagogiczne implikacje dotyczące osobistego rozwoju małżonków, relacji małżeńskich i rodzicielskich
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2021.
    SYGNATURA : 86891


Dobiasz-Krysiak, Maja (1986- ).
Szkoła transformacji :o szkole waldorfskiej w dobie przełomu demokratycznego
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 87023


Doliński, Dariusz (1959- ).
Sto technik wpływu społecznego
Sopot :Smak Słowa,2022.
    SYGNATURA : 87022


Dunbar, Robin Ian MacDonald (1947- ).
Przyjaciele :o prawdziwej mocy naszych najważniejszych relacji
Kraków :Copernicus Center Press,2021.
    SYGNATURA : 86961


Earley, Jay (1944- ).
Jak rozwiązać konflikt wewnętrzny :praca z polaryzacją według IFS
Poznań :Fundacja Miejsce Ludzi :we współpracy z DU sp. z o.o.,2021.
    SYGNATURA : 86990


Formirane na graždanina i profesionalista v usloviâta na universitetskoto obrazovanie :sbornik s naučni statii. / SU "Sv. Kliment Ohridski" - Fakultet Pedagogika, Asociaciâ na Profesorite ot Slavânskite Strani (APSS). 1 kniga, t. 1
Gabrovo :Izdatelstvo EKS-PRES,2012.
    SYGNATURA : 86317


Freestone, Mark.
Jak rozpoznać psychopatę
Warszawa :Muza SA,2022.
    SYGNATURA : 86935


Giese-Szczap, Klaudia.
Niecodzienne dzieci, niecodzienni rodzice :diagnoza, wsparcie, codzienność
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2022.
    SYGNATURA : 86969


Gmitruk, Janusz (1948- ).
Maciej Rataj :wielkie dzieło reformy polskiej szkoły oraz systemu edukacji
Warszawa :Green Light Media,2021.
    SYGNATURA : 86913


Górnikowska-Zwolak, Elżbieta.
Polityka - edukacja - płeć kulturowa :z perspektywy antropogiki społecznej
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2021.
    SYGNATURA : 86953


Grudziewska, Ewa. Redaktor
Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi z niepełnosprawnościami z osobami z zaburzeniami psychicznymi / redakcja naukowa Ewa Grudziewska.
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 86956


Grudziewska, Ewa. Redaktor
Metody i techniki pracy z osobami starszymi z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami / redakcja naukowa Ewa Grudziewska ; autorzy Katarzyna Ziomek-Michalak, Arkadiusz Korycki.
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 86962


Gumienny, Beata.
Upośledzanie dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w środowisku edukacyjnym (od oporu do emancypacji)
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2021.
    SYGNATURA : 86901


Herman, Judith Lewis (1942- ).
Trauma :od przemocy domowej do terroru politycznego
Warszawa :Wydawnictwo Czarna Owca,2020.
    SYGNATURA : 86974


Jakoniuk-Diallo, Anna.
Polski język migowy w doświadczeniach osób niesłyszących, ich rodziców i rehabilitantów
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2021.
    SYGNATURA : 4c/7880c


Janion, Maria (1926-2020)..
Wampir :biografia symboliczna
Gdańsk :Słowo/Obraz Terytoria,2008.
    SYGNATURA : 87013


Janus, Edyta.
Terapia zajęciowa w geriatrii
Warszawa :Wydawnictwo Lekarskie PZWL,2017.
    SYGNATURA : 86945


Jaszczyk-Grzyb, Magdalena.
Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej :analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego
Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM,2021.
    SYGNATURA : 2004c/7879c


Jędrzejowska, Ewa
Ruch i przestrzeń w twórczości rysunkowej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
Opole :Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,2021.
    SYGNATURA : 4295c/7883c


Kalisz, Łukasz.
Funkcje społeczne szkół salezjańskich w okręgu szkolnym wileńskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2021.
    SYGNATURA : 86923


Karmolińska-Jagodzik, Ewa.
Dialogi międzygeneracyjne :komunikacja młodzieży z rodzicami
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2019.
    SYGNATURA : 4c/7876c


Kasprzak, Michalina.
Wspieranie twórczej aktywności plastycznej dzieci ze środowisk defaworyzowanych społecznie :studium porównawcze na przykładzie Poznania i Tarragony
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2021.
    SYGNATURA : 4c/7881c


Kataryńczuk-Mania, Lidia.
Edukacja muzyczna dzieci z perspektywy pedagogicznej i profilaktyczno-terapeutycznej
Kraków :Impuls,2022.
    SYGNATURA : 86964


Kiełtyk, Izabela.
Rodzina w cieniu eurosieroctwa czy eurosieroctwo w cieniu rodziny
Piotrków Trybunalski :Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim,2021.
    SYGNATURA : 86951


Klim-Klimaszewska, Anna. Redaktor
Teraźniejszość i perspektywy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej :Monografia wieloautorska / Redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska, Sabina Wieruszewska-Duraj, Aldona Grądzka-Tys.
SiedlceSTN Siedleckie Towarzystwo Naukowe,2018.
    SYGNATURA : 86982


Kołodziejczyk, Renata Redaktor
Osoba z uszkodzeniem słuchu a współczesne tendencje w edukacji / redakcja Renata Kolodziejczyk, Aleksandra Borowicz, Ewa Domagała-Zyśk.
Lublin :Wydawnictwo KUL,2020.
    SYGNATURA : 86948


Kołodziejczyk, Renata
Jak dzieci z uszkodzeniami słuchu radzą sobie z trudnościami językowymi?
Lublin :Wydawnictwo KUL,2021.
    SYGNATURA : 86947


Kołodziejczyk, Adam.
Intuicja :czynnik bezpieczeństwa w jednostce penitencjarnej
Poznań :Wydawnictwo Naukowe FNCE,2022.
    SYGNATURA : 86966


Koperek, Jerzy.
Rodzina a społeczeństwo w cywilizacji europejskiej :studium teoretyczno-empiryczne
Lublin :Wydawnictwo KUL,2021.
    SYGNATURA : 86940


Kopińska, Violetta. Redaktor
Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? :raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich / pod redakcją Violetty Kopińskiej, Beaty Przyborowskiej, Hanny Solarczyk-Szwec.
Toruń :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,2021.
    SYGNATURA : 86899


Korolczuk, Izabela. Redaktor
Liczę na sztukę / opracowanie i redakcja: Izabela Korolczuk.
Białystok :Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku,2020.
    SYGNATURA : 86931


Korolczuk, Izabela. Redaktor
Rosnę w sztukę / opracowanie i redakcja: Izabela Korolczuk.
Białystok :Galeria im. Sleńdzińskich,2019.
    SYGNATURA : 86932


Korycki, Arkadiusz Mateusz. Redaktor
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z chorobami otępiennymi i ich rodzin jako wyzwanie dla pracy socjalnej i polityki społecznej / redakcja naukowa Arkadiusz M. Korycki.
Siedlce :Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,2020.
    SYGNATURA : 86915


Korzeniecka-Bondar, Alicja. Redaktor
Czasoprzestrzeń szkoły :co warto wiedzieć o czasie i przestrzeni szkoły / redakcja naukowa Alicja Korzeniecka-Bondar, Zenon Gajdzica.
Warszawa :Wolters Kluwer Polska Sp. z. o.o.,2021.
    SYGNATURA : 86921


Kotlarek, Monika.
Depresja czyli Gdy każdy oddech boli
Gliwice :Sensus,copyright © 2022.
    SYGNATURA : 86954


Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata. Redaktor
Karanie, terapia, resocjalizacja :w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań / redakcja naukowa Małgorzata H. Kowalczyk, Danuta Mackojć.
Toruń :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,2021.
    SYGNATURA : 86973


Kowalewski, Michał
Ocenianie wspierające w budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2021.
    SYGNATURA : 86898


Król, Agnieszka
Reprodukcja a reżimy sprawności :o macierzyństwie, bezdzietności i niezależnym życiu kobiet z niepełnosprawnościami
Kraków :Zakład Wydawniczy "Nomos",2022.
    SYGNATURA : 86939


Kryńska, Elwira Jolanta Redaktor
Dziecko w historii - między godnością a zniewoleniem. / redakcja naukowa Elwira J. Kryńska, Łukasz Kalisz, Agnieszka Suplicka. Tom 1,
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2021.
    SYGNATURA : 87010


Kubacka-Jasiecka, Dorota Redaktor
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej :pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej / redakcja Dorota Kubacka-Jasiecka, Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 86970


Kubiński, Grzegorz (1975- ).
Heterologie cielesności :eseje o obcym ciele
Kraków :Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86965


Larsson, Liv (1964- ).
Wstyd, złość i poczucie winy - dzwonki alarmowe :odczytywanie i transformacja trudnych uczuć z perspektywy porozumienia bez przemocy
Poznań :Fundacja Miejsce Ludzi :we współpracy z DU sp. z o.o.,2021.
    SYGNATURA : 87001


Lorecka, Katarzyna.
Kolekcjoner krzywd :ukryty narcyzm a miłość i seksualność
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86936


Lukasek, Aleksandra. Redaktor
Funkcjonowanie dziecka we współczesnym świecie :współpraca z rodziną : wyzwania, zagrożenia, perspektywy / redakcja naukowa: Aleksandra Lukasek, Anna Fidelus.
Józefów :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi,2021.
    SYGNATURA : 86916


Mańkowska, Anna.
Edukacja w Chinach :studium systemu edukacji i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań
Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM,2021.
    SYGNATURA : 4c/7867c


Marody, Mirosława Redaktor
Wartości w działaniu / pod redakcją Mirosławy Marody.
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,2021.
    SYGNATURA : 87026


Marzec, Helena
Współpraca instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny.T. 1,
Piotrków Trybunalski :Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim,2021.
    SYGNATURA : 86952


McKay, Matthew.
Wybrakowani, bezwartościowi, wadliwi :zmień autodestrukcyjne przekonania dzięki technikom terapii schematów oraz ACT
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2022.
    SYGNATURA : 86946


McWilliams, Nancy.
Diagnoza psychoanalityczna
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2021.
    SYGNATURA : 87019


Merrill, Charles (1920-2017).
Podróż albo Rzeź niewiniątek :pamiętnik pół wieku trwającej znajomości z polską, czeską i niemiecką historią 1939-1995 pióra Charlesa Merrilla poświęcony Jamesowi Merrillowi i Jackowi Woźniakowskiemu
Kraków :Wydawnictwo Znak,2018.
    SYGNATURA : 86914


Misiejuk, Dorota.
Kontekst kulturowy wychowania :wielokulturowość a standard społeczny stosunków międzykulturowych w perspektywie pedagogicznej
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2021.
    SYGNATURA : 86985


Mol, Justine (1949- )..
Dorastanie w zaufaniu
Warszawa :Fundacja Świadomego Rozwoju,2013.
    SYGNATURA : 86993


Nowakowski, Krzysztof
Cechy psychopatyczne, samoocena i impulsywność a typy agresji u nieletnich
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum,2021.
    SYGNATURA : 86972


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Redaktor
Tadeusz Lewowicki :doctor honoris causa Universitatis Silesiensis / redaktor naukowy Ewa Ogrodzka-Mazur.
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2019.
    SYGNATURA : 86904


Piekarski, Grzegorz.
Działania prospołeczne a troska o egzystencjonalny wymiar wolontariatu
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2022.
    SYGNATURA : 87020


Pomykało, Wojciech.
Człowiek przyszłości :kształtowanie człowieka w nowożytnej historii i jego skutki, zarys metodologii kształtowania wizji człowieka przyszłości
Pułtusk :Warszawa :Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ;Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,2019.
    SYGNATURA : 86896


Preuss, Agata.
Lasoterapia z dziećmi
Bielsko-Biała :Dragon,© copyright 2022.
    SYGNATURA : 86968


Przygoda, Anna. Redaktor
Uczenie się w trakcie życia :aspekty, postulaty, uzasadnienia / redakcja naukowa Anna Przygoda, Katarzyna Potaczała-Perz, Stanisław Kowalski.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 86977


Pulak, Irena. Autor
Rodzice partnerami nauczyciela (w) edukacji przedszkolnej dziecka / Irena Pulak, Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum,2019.
    SYGNATURA : 87021


Rokita-Jaśkow, Joanna Redaktor
Nauczanie dzieci języków obcych :globalne wyzwania, lokalne rozwiązania / pod redakcją Joanny Rokity-Jaśkow i Katarzyny Nosidlak.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2021.
    SYGNATURA : 6706c/7874c


Romanowska, Barbara (1973- ).
Muzykoterapia dogłębna - komórkowa czyli Łatwe techniki leczenia ciała - umysłu - ducha za pomocą dźwięku
Białystok :Studio Astropsychologii,2022.
    SYGNATURA : 86897


Rosenberg, Marshall B. (1934-2015).
Edukacja wzbogacająca życie
Poznań :Fundacja Miejsce Ludzi :Dialogue Unlimited,2021.
    SYGNATURA : 86994


Rybińska, Anna
Współpraca dzieci w wieku przedszkolnym :zmieniające się konteksty i perspektywy
Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM,2021.
    SYGNATURA : 4c/7872c


Sakowicz-Boboryko, Agnieszka.
Aktywność zawodowa kobiet z niepełnosprawnością :stan, uwarunkowania, potrzeby
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2021.
    SYGNATURA : 87006


Schiraldi, Glenn R. (1947- ).
Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa :jak uleczyć ukryte rany z przeszłości, które wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie w życiu dorosłym
Sopot :GWP,2022.
    SYGNATURA : 86975


Schwartz, Richard C. (1949- ).
System Wewnętrznej Rodziny :wprowadzenie do modelu
Warszawa :Poznań :[Fundacja Świadomego Rozwoju] ;[Dialogue Unlimited Agnieszka Pietlicka],2019.
    SYGNATURA : 87004


Sielska, Alicja. Redaktor
Niech żyje rewolucja! :150 lat zasad ekonomii Carla Mengera / pod redakcją Alicji Sielskiej.
Białystok :Wrocław :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku ;Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej,2021.
    SYGNATURA : 86906


Skinner, Burrhus Frederic (1904-1990).
Nauka i zachowanie człowieka
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2022.
    SYGNATURA : 86957


Sobczak, Anna
Inflacja dyplomu akademickiego w społeczeństwie współczesnym :studium z socjologii edukacji
Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM,2021.
    SYGNATURA : 4c/7875c


Sowa-Behtane, Ewa.
Znaczenie różnic kulturowych w kobiecym obrazie funkcjonowania małżeństw i rodzin wielokulturowych
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum,2021.
    SYGNATURA : 86971


Stawiarski, Sacha (1941- ).
Sacha Stawiarski :malarstwo = peinture = painting = Malerei
Miechów :Biuro Wystaw Artystycznych "U Jaksy",2020.
    SYGNATURA : 87018


Szafraniec, Krystyna.
Pokolenia i polskie zmiany :45 lat badań wzdłuż czasu
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2022.
    SYGNATURA : 86959


Szuba, Ludwik Stanisław (1945- ).
Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1955-1970
Toruń :Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" :Jagielloński Instytut Wydawniczy,2021.
    SYGNATURA : 86949


Teoriâ i praktika na psihologo-pedagogičeskata podgotovka na specialista v universiteta :sbornik s naučni dokladi. / Asociaciâ na profesorite ot slavânskite strani, Sofijski universitet "Sv. Kliment Ohridski, Plovdivski Universitet "Pajsij Hilendarski", Šumenski universitet "Ep. Konstantin Preslavski". 1kniga, t. 1
Gabrovo :Izdatelstvo Eks-Pres,2015.
    SYGNATURA : 86313


Trzęsicki, Kazimierz.
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2018.
    SYGNATURA : 86927


Węglarz, Józef.
Aksjologia ciała w edukacji fizycznej
Kraków :Impuls,2021.
    SYGNATURA : 86933


Wilde, Kate C.
Startujemy z rozwojem mowy w autyzmie! :przewodnik dla rodziców, którzy chca pomóc dziecku zamienić dźwięki i słowa w proste rozmowy
Gdańsk :Harmonia Universalis,2021.
    SYGNATURA : 86821


Woydyłło, Ewa (1939- ).
Dobra pamięć, zła pamięć
Kraków :Wydawnictwo Literackie,2022.
    SYGNATURA : 86942


Zasępa, Ewa.
Doświadczając starości :zdrowie psychiczne osób starszych
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86943


Zbroszczyk, Dorota. Autor
Patologie społeczne :wymiar personalny i strukturalny / Andrzej Urbanek, Dorota Zbroszczyk, Joanna Grubicka.
Słupsk :Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej,2021.
    SYGNATURA : 86938


Zwoliński, Andrzej (1957- ).
Wdowy
Kraków :PETRUS,© copyright 2022.
    SYGNATURA : 87027