Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

MARZEC 2022

Adamczyk, Dariusz (1970- ).
Aksjologiczne orientacje wychowania
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2021.
    SYGNATURA : 6706c/7854c


Adamczyk, Dariusz (1970- ).
Wobec przemocy :wychowanie, profilaktyka, wsparcie
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2021.
    SYGNATURA : 6706c/7857c


Ambrozik, Wiesław Redaktor
Stanisław Kowalski :pamięć postaci uczonego i kontynuacje jego dorobku / redakcja naukowa Wiesław Ambrozik, Jerzy Modrzewski.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2021.
    SYGNATURA : 4c/7859c


Arntz, Arnoud.
Terapia schematów w praktyce :praca z trybami schematów
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2021.
    SYGNATURA : 86423


Balejko, Antoni (1935- ).
Badanie, diagnoza i terapia osób z wadami mowy i wymowy z wykorzystaniem książek i pomocy z serii "Logopeda Radzi" :propozycje metodyczne : od czego zacząć?
Białystok :[nakładem autora],2017.
    SYGNATURA : 86828


Bartnikowska, Urszula.
Drogowskaz :dziecko : trauma, wsparcie i rozwój
Poznań :Olsztyn :Wydawnictwo Naukowe FNCE ;Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,2021.
    SYGNATURA : 86865


Bednarek, Sylwia.
Pentagram rozwoju osobistego
Kraków :Wydawnictwa AGH,2021.
    SYGNATURA : 86858


Boharewicz-Richter, Anna J. (1926- )..
Korzenie
Suwałki :Wydaw. ZF,1999.
    SYGNATURA : 86831


Borowska, Barbara (1960- ).
Kształtowanie umiejętności czytania w edukacji przedszkolnej :studium porównawcze metod analityczno-syntetycznej i glottodydaktyki
Lublin :Wydawnictwo KUL,2021.
    SYGNATURA : 86784


Borzęcka, Anna Redaktor
Nauczyciel-uczeń w przestrzeniach życia i edukacji - dobre praktyki / redakcja naukowa Anna Borzęcka, Agnieszka Twaróg-Kanus.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 86795


Cęcelek, Grażyna. Redaktor
Szkoła jako przestrzeń uczenia się / redakcja naukowa Grażyna Cęcelek, Elżbieta Woźnicka, Piotr Klimczyk.
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86822


Chojecka, Jana Maria.
Uwarunkowania gotowości do resocjalizacji
Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM,2021.
    SYGNATURA : 4c/7858c


Chomik, Piotr. Red.
Życie monastyczne w Rzeczypospolitej / pod red. naukową Antoniego Mironowicza, Urszuli Pawluczuk, Piotra Chomika.
Białystok :Zakład Historii Kultur Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku,2001.
    SYGNATURA : 86837


Cybort-Zioło, Natalia.
Nie tylko siłą rzeczy :doświadczenia emancypacyjne nauczycielek wiejskich
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 86805


Danilewicz, Wioletta Teresa.
"Moi rodzice pracowali za granicą" :dorosłe dzieci migrantów o praktykach rodzinnej codzienności
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2021.
    SYGNATURA : 86840


Dolata, Roman.
Ostrołęckie obserwatorium oświatowe :badania edukacyjne wspierające politykę lokalną
Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,2021.
    SYGNATURA : 86871


Domagała, Aneta. Redaktor
Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka. T. 1,
Gdańsk :Harmonia Universalis,2021.
    SYGNATURA : 86713


Domagała, Aneta. Redaktor
Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka. T. 2,
Gdańsk :Harmonia Universalis,2021.
    SYGNATURA : 86713


Drwal, Beata.
Znaczenie indywidualizacji nauczania we wspieraniu zdolności uczniów w młodszym wieku szkolnym
Kraków :Attyka,2021.
    SYGNATURA : 86862


Duda, Anna Karolina.
Pedagogiczne, psychologiczne i socjalne uwarunkowania mediacji w szkole
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,2021.
    SYGNATURA : 86869


Durasiewicz, Arkadiusz. Redaktor
Polityka społeczna i praca socjalna wobec rodziny w Polsce w latach 1989-2019 / pod redakcją Arkadiusza Durasiewicza i Pawła Czarneckiego.
Warszawa :Dom Wydawniczy Elipsa,2021.
    SYGNATURA : 86815


Dydel, Aleksander.
Inteligencja :test na inteligencję
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86794


Esaulova, Marina Borisovna. Redaktor
Issledovatel‛skie iniciativy studenčeskoj molodeži kak social'naă praktika sovremennogo professional'nogo obrazovaniâ :III Meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ studentov, aspirantov i prepodavatelej vuzov : 3-5 marta 2015 goda Sankt-Peterburg / pod redakcii M. B. Esaulovoj, T. V. Šadrinoj ; Rossijskij himiko-tehnologičeskij universitet im. D. I. Mendeleeva.
Sankt-Peterburg :Izdatel'stvo SPGUTD :NIC ART,2015.
    SYGNATURA : 86312


Gębka, Artur.
Znikodem i zagadka lęku
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Elżbieta Zubrzycka,2021.
    SYGNATURA : 86802


Groenwald, Maria.
Nauczycielskie decydowanie :rekonstrukcja doświadczeń
Kraków :Oficyna Wydawnicza IMPULS,2021.
    SYGNATURA : 86796


Grudziewska, Ewa. Redaktor
Kompetencje pracowników socjalnych :warsztaty / redakcja naukowa Ewa Grudziewska.
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86811


Grudziewska, Ewa. Redaktor
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności opuszczającymi jednostki penitencjarne uzależnionymi / redakcja naukowa Ewa Grudziewska.
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86816


Haberko, Joanna.
Dziecko-rodzice-państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i przemocy domowej
Warszawa :INP PAN,2020.
    SYGNATURA : 86874


Hansen, Kathryn (1982- ).
Kompulsywne objadanie się :jak dzięki mocy własnego mózgu uwolnić się od zaburzeń odżywiania
Białystok :Wydawnictwo Vital,2022.
    SYGNATURA : 86803


Hay, Dale F.
Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania :kierunki rozwoju kompetencji emocjonalnych i problemów emocjonalnych
Warszawa :Difin,© copyright 2021.
    SYGNATURA : 86818


Hejno, Sylwia. Autor
Wieża Bab² =The Tower of Women² : Basia Bańda [i 12 pozostałych] / tekst = text Sylwia Hejno, Anna Nawrot, Ewa Zarzycka ; tłumaczenie = translation Krystian Kamiński ; projekt graficzny = layout Piotr Wysocki, fotografie = photographs archiwa własne artystek.
Lublin :Galeria Biała. Centrum Kultury,2021.
    SYGNATURA : 86731


Jachimczak, Beata. Redaktor
Grupy zróżnicowane w edukacji z perspektywy pedagogiki i pedagogiki specjalnej / redakcja naukowa Beata Jachimczak.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2021.
    SYGNATURA : 4c/7868c


Jakubowski, Witold (1963- ).
Edukacja w popkulturze - popkultura w edukacji :(szkice z pedagogiki kultury popularnej)
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86793


Jakubowska, Emilia
Wychowanie obywatelskie w młodszym wieku szkolnym
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86846


Jarosz, Ewa. Red.
Contemporary challenges in social pedagogy / ed. by Ewa Jarosz, Miloslav Jůzl, Miroslav Bargel jr.
Brno :Institut mezioborových studií,2010.
    SYGNATURA : 86878


Jasiński, Zenon Redaktor
Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej / redakcja: Zenon Jasiński, Zenona M. Nowak.
Kraków :PETRUS,copyright 2020.
    SYGNATURA : 86450


Jaskulska, Sylwia.
Proces uczenia się przed, w trakcie i po pandemii COVID-19 :badanie VULCAN
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2021.
    SYGNATURA : 4c/7870c


Jurczyk, Marta.
(Nie)dostrzeganie dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną :tożsamość, cielesność, sprawstwo, kreacja
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86808


Kalinowska-Witek, Barbara.
Dla dobra dziecka... :nowatorskie rozwiązania w zakresie opieki i wychowania na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2021.
    SYGNATURA : 86853


Kałużna-Wielobób, Alina.
Poczucie wspólnoty a poczucie jakości życia oraz satysfakcja ze związków miłosnych
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86814


Kamińska-Małek, Aleksandra. Redaktor
Edukacja jutra :współczesny stan etapów i dziedzin edukacji w Polsce / redakcja naukowa Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz.
Sosnowiec :Oficyna Wydawnicza "Humanitas",2021.
    SYGNATURA : 86783


Kamińska-Małek, Aleksandra.
Poczucie sensu życia studentów pedagogiki - przyszłych pedagogów
Sosnowiec :Wyższa Szkoła Humanitas,2021.
    SYGNATURA : 86875


Kantowicz, Ewa. Redaktor
Projektowanie w pracy socjalnej :badanie, kształcenie, działanie / redakcja naukowa Ewa Kantowicz, Magdalena Zmysłowska.
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,2021.
    SYGNATURA : 86787


Kasáčová, Bronislava.
Nauczyciel :teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej
Cieszyn ;Ustroń :Wydawnictwo Galeria "Na Gojach",2015.
    SYGNATURA : 86827


Kędzierski, Witold
Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną :historia - stan obecny
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86765


Konopacki, Artur Redaktor
Tatarskie biografie :indywidualne losy - ich wpływ na budowanie i podtrzymanie tożsamości grupy / redakcja naukowa Artur Konopacki.
Warszawa :Białystok :Polskie Towarzystwo Historyczne ;Związek Tatarów Rzeczypospolitej, Polski Oddział Podlaski,2019.
    SYGNATURA : 86851


Kordziński, Jarosław (1955- ).
Nowoczesne nauczanie
Warszawa :Wolters Kluwer Polska,2022.
    SYGNATURA : 86856


Korona, Katarzyna.
Skuteczność socjoterapii w resocjalizacji penitencjarnej
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2021.
    SYGNATURA : 86820


Korporowicz, Leszek. Red.
Mosty nadziei :jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego / [redakcja Leszek Korporowicz, Paweł Plichta].
Kraków :Biblioteka Jagiellońska,2016.
    SYGNATURA : 86830


Korus, Jakub.
Surogatki :historie kobiet, które rodzą "po cichu"
Kraków :Wydawnictwo Znak,2021.
    SYGNATURA : 86807


Kulesza, Anna
Informatyka :klasa 1
Warszawa :WSiP,2020.
    SYGNATURA : 86506


Kulik, Ryszard (1965- ).
Trening interpersonalny :proces grupowy w praktyce trenerskiej
Warszawa :Eneteia,2021.
    SYGNATURA : 86823


Kupiec, Hubert.
Dialog i aktywizacja w rozwijaniu kompetencji pedagogicznych studentów resocjalizacji
Szczecin :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,2021.
    SYGNATURA : 1431c/7861c


Kusztal, Justyna.
Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na dowodach naukowych
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2021.
    SYGNATURA : 86879


Lewowicki, Tadeusz Red.
Intercultural education :theory and practice / ed. Tadeusz Lewowicki, Barbara Grabowska, Alina Szczurtek-Boruta ; transl. Agata Cienciała.
Toruń [etc.] :Adam Marszałek [etc.],2007.
    SYGNATURA : 86877


Lipman, Matthew (1923- ).
Myślenie w edukacji
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2021.
    SYGNATURA : 86870


Lubińska-Kościółek, Elżbieta. Redaktor
Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka :konteksty teoretyczne i praktyczne : 1. rok życia / redakcja: Elżbieta Lubińska-Kościółek, Tamara Cierpiałowska.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe UP,copyright © 2021.
    SYGNATURA : 6706c/7855c


Łodzińska, Jolanta. Redaktor
Problemy społeczne w mieście :analiza wybranych zagadnień / redakcja naukowa Jolanta Łodzińska, Justyna Kurtyka-Chałas, Agata Rozalska.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86885


Łuka, Magdalena.
Pedagogiczne i medioznawcze aspekty przeciwdziałania przemocy :z doświadczenia Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE
Lublin :Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,2020.
    SYGNATURA : 3792c/7856c


Majewicz, Piotr. RedaktorAutor
Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością / redakcja naukowa Piotr Majewicz.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,copyright © 2021.
    SYGNATURA : 6706c/7866c


Marchewka, Katarzyna.
Wartości w psychoterapii wrażliwej kulturowo :perspektywa poznawczo-behawioralna
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum,2021.
    SYGNATURA : 86824


McTighe, Jay (1949- ).
Uczyć (się) głębiej :jak to zrobić na lekcji
Warszawa :CEO Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej,2021.
    SYGNATURA : 86833


Michalski, Jarosław (1964- ;
Horyzonty pedeutologii
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86868


Mironowicz, Antoni (1959- )..
Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej
Białystok :Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku,2001.
    SYGNATURA : 86836


Mizerek, Henryk Kazimierz.
Refleksja krytyczna w edukacji i pedagogice :misja (nie)wykonalna?
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86817


Modzelewski, Piotr
Bezradność intelektualna młodzieży :konteksty psychopedagogiczne
Słupsk :Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku,2021.
    SYGNATURA : 86782


Mróz, Justyna. Redaktor
Psychologiczne i edukacyjne konteksty transgresji =Psychological and educational contexts of transgression / redakcja Justyna Mróz, Ryszarda Ewa Bernacka, Konstantinos Tsirigotis.
Kielce ;Piotrków Trybunalski :Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia,2021.
    SYGNATURA : 86876


Mydłowska, Beata. Redaktor
Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji / redakcja naukowa Beata Mydłowska.
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86771


Nawrocki, Radosław
Kultura demokracji w szkole
Warszawa :Wolters Kluwer Polska,2021.
    SYGNATURA : 86812


Nawrot-Borowska, Monika. Redaktor
Dziecko, rodzicielstwo, rodzina :wybrane konteksty badań / redakcja naukowa Monika Nawrot-Borowska, Monika Lewicka.
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2021.
    SYGNATURA : 86873


Niewczas, Marta (1974- ).
Udział kultury fizycznej w zdrowiu publicznym Polaków przed 1939 rokiem
Rzeszów :Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,2021.
    SYGNATURA : 86790


Noras, Grzegorz (1958- ).
Zajęcia twórcze w szkole.Cz. 3
Warszawa :rozpisani.pl,copyright © 2021.
    SYGNATURA : 86760


Pawlusińska, Lidia.
Kierowane odkrywanie matematyki we wczesnej edukacji
Szczecin :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,2021.
    SYGNATURA : 1431c/7862c


Pękala, Joanna. Redaktor
Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela / redakcja naukowa Joanna Ludwika Pękala, Katarzyna Białożyt-Wielonek.
Warszawa :Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,2021.
    SYGNATURA : 86797


Piorunek, Magdalena. Redaktor
Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego :Aspekty teoretyczno-praktyczne / redakcja naukowa Magdalena Piorunek, Joanna Nawój-Połoczańska, Agnieszka Skowrońska-Pućka.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2021.
    SYGNATURA : 4c/7871c


Pituła, Beata. Redaktor
Zdalna edukacja- epizod czy trwały ślad? / redakcja naukowa Beata Pituła, Jolanta Konieczny.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 86872


Plutecka, Katarzyna. Redaktor
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci :konteksty teoretyczne i praktyczne rozwiązania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2021.
    SYGNATURA : 6706c/7865c


Poniedziałek, Jacek.
Etnosymboliczna teoria narodu Anthony'ego D. Smitha
Toruń :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,2021.
    SYGNATURA : 86867


Popiołek, Katarzyna. Redaktor
Dostrzeganie zagrożeń drogą do zmiany / redakcja naukowa Katarzyna Popiołek.
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 86864


Pospiszyl, Irena (1958- ).
Syndrom Atlasa :o tych, którzy byli silni zbyt długo
Warszawa :PWN,2019.
    SYGNATURA : 86799


Pospiszyl, Irena (1958- ).
Patologie społeczne i problemy społeczne
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,2021.
    SYGNATURA : 86813


Prorok, Lucyna.
Polityka rodzinna w Polsce :lata 1918-2020
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2021.
    SYGNATURA : 86798


Przybyła, Mariusz.
Kształcenie zdalne :zmiany w polskiej edukacji po pierwszej dekadzie XXI w.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2021.
    SYGNATURA : 4c/7869c


Pyrzyk, Ireneusz Redaktor
Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska o dzieciństwie i starości / pod redakcją naukową Ireneusza Jana Pyrzyka.
Włocławek :Kujawska Szkoła Wyższa,2020.
    SYGNATURA : 86789


Skałbania, Barbara.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na pierwszym etapie edukacji szkolnej :aspekty organizacyjne i realizacyjne
KielceWydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,2020.
    SYGNATURA : 86786


Skałbania, Barbara.
Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu :wybrane zagadnienia
Kraków :Impuls,2019.
    SYGNATURA : 86800


Skałbania, Barbara.
Szkoła ogólnodostępna w procesie stawania się placówką włączającą :analiza badań ewaluacyjnych
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86860


Skowronek, Bogusław.
Disco polo :analiza lingwistyczno-kulturowa
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2021.
    SYGNATURA : 6706c/7863c


Sowa-Bacia, Katarzyna.
Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną :teoria i praktyka
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 86855


Styła, Rafał.
Schizofrenia a funkcjonowanie poznawcze :zaburzenia elementarnych czynności poznawczych z perspektywy psychologicznej
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,2021.
    SYGNATURA : 86819


Szada-Borzyszkowska, Jolanta. Redaktor
Wyzwania XXI wieku dla edukacji szkolnej / redakcja naukowa Jolanta Szada-Borzyszkowska, Marianna Styczyńska.
Siedlce :[i]WN IKRiBL,2020.
    SYGNATURA : 86839


Szczukiewicz, Piotr.
Pomoc psychologiczna w leczeniu uzależnień
Kielce :Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,2020.
    SYGNATURA : 86785


Szulakiewicz, Władysława. Redaktor
Opieka i wychowanie :dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje / pod redakcją Władysławy Szulakiewicz.
Toruń :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,2021.
    SYGNATURA : 86806


Śliwerski, Bogusław (1954- ).
Wprowadzenie do teorii krytykoznawstwa :krytyka naukowa (nie tylko) w pedagogice
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86779


Tołwińska, Bożena.
Kierowanie szkołą jako organizacją uczącą się :studium przypadków
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2021.
    SYGNATURA : 86843


Tomaszek, Katarzyna
Emocjonalność studentów doświadczających syndromu wyczerpania sił.Cz. 1,
Kraków :Wydawnictwo PETRUS,© copyright 2020.
    SYGNATURA : 86788


Tomaszyk, Mikołaj J. Redaktor
Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej :analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje z uwzględnieniem okresu pandemii SARS-CoV-2 / Mikołaj Tomaszyk redakcja naukowa.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe FNCE,2021.
    SYGNATURA : 86781


Walesa, Czesław (1934- )..
Rozwój religijności człowieka.T. 1,
Lublin :Wydawnictwo KUL,2005.
    SYGNATURA : 61796


Walesa, Czesław (1934- ).
Rozwój religijności człowieka.T. 2,
Lublin :Wydawnictwo KUL,2020.
    SYGNATURA : 61796


Waligóra, Anna Redaktor
Modern aspects of teaching at technical university / edited by Beata Pituła, Anna Waligóra.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 86881


Węglarz-Masłowska, Monika.
Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,© 2021.
    SYGNATURA : 6706c/7864c


Wilczek-Rużyczka, Ewa.
Zdrowie psychiczne :współczesne zagrożenia i możliwości wzmacniania
Warszawa :PZWL,2022.
    SYGNATURA : 86861


Willey, Liane Holliday (1959- ).
Bezpieczeństwo kobiet z zespołem Aspergera :umiejętności życiowe, które mogą uratować niejedną dziewczynę
Gdańsk :Harmonia Universalis,2021.
    SYGNATURA : 86809


Wolanin, Mikołaj (2002- ).
Obowiązki ucznia
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2021.
    SYGNATURA : 86857


Wróblewska, Teresa Red.
Adaptacja młodego nauczyciela w zawodzie :materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu / red. nauk. Teresa Wróblewska.
Łowicz :Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna,1998.
    SYGNATURA : 86826


Yanagihara, Hanya (1975- )..
Małe życie
Warszawa :Grupa Wydawnicza Foksal,2016.
    SYGNATURA : 86804


Zaorska, Marzenna.
Edukacja i rehabilitacja osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (surdotyflopedagogika) :wybrane aspekty i obszary
Toruń :Olsztyn :Wydawnictwo Adam Marszałek ;Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,2021.
    SYGNATURA : 86810


Żytko, Małgorzata.
Edukacja w dialogu
Warszawa :Wolters Kluwer,2021.
    SYGNATURA : 86792